Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
468716
Complexnummer
468714 - Vennebroek
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82859/190
Kadastrale aanduiding
Eelde C 1687
Bij Hoofdweg 255, 9765 CH te Paterswolde

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 5A:

Inleiding

Aan het begin van de oprijlaan gesitueerd INRIJHEK, XX-a, uit 1913, volgens gevelsteen gerestaureerd in opdracht van P.A. Camphuis. In verband met een verlegging van de Hoofdweg is de poort in 1939 75 meter in oostelijke richting verplaatst. De fascimile vazen in barokke stijl zijn vermoedelijk reproducties van twee oorspronkelijke vazen die in de 19e eeuw door Westerhoff zijn verkocht aan het paleis 't Loo te Apeldoorn.

Omschrijving

Toegangshek bestaande uit gemetselde kolommen of pylonen met basement, cordonlijsten kapitelen van Bentheimer zandsteen met daarop twee grote op voetstukken geplaatste vazen van Obernkirchener zandsteen in 18e-eeuwse stijl; de naam VENNE - BROEK in zandsteen tussen dekplaat en een cordonlijst; pijlers aan bovenzijde door zware koppelbalk verbonden en aan achterzijde geschraagd door schuine ijzeren staven; twee zware ijzeren hekvleugels met vierkante donkergroene spijlen, eindigend in witte platte punten; ijzeren, veel lagere zijhekjes in dezelfde uitvoering.

Waardering

INRIJHEK van algemeen belang

-vanwege de ouderdom

-vanwege de kloeke neo-barokke architectuur

-als wezenlijk cultuurhistorisch, functioneel en ornamenteel onderdeel van het historisch complex

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 468714. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Voorwerpen op pleinen en dergelijke Erfscheiding(D) Toegangshek

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1913
1913
exact
restauratie
1939
1939
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing