Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
468718
Complexnummer
468714 - Vennebroek
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82859/170
Kadastrale aanduiding
Eelde C 1016
Bij Hoofdweg 251, 9765 CH te Paterswolde

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 3:

Inleiding

SCHUUR, gebouwd omstreeks 1915 in Overgangsarchitectuur in opdracht van P.A. Camphuis. Uitgesloten van bescherming zijn: de uitbreiding met ligboxenstal aan zuidkant; het tussenlid naar het koetshuis en de platte aanbouw aan de oostgevel.

Omschrijving Vrijstaande schuur gebouwd op rechthoekig grondplan en gedekt door een aan de zuidzijde inzwenkend zadeldak belegd met muldenpan (oorspronkelijk mogelijk met riet); dakkapellen met lessenaardak aan noordzijde. De topgevels hebben een houtbetimmering en open gewerkte houten klossen. De gevelopbouw wordt bepaald door een gemetselde basis met geglazuurde afzaten, gepleisterde gevels, ramen met scheef ingezette natuurstenen vensterbanken en houten kozijnen. Dakkapellen met zolderdeuren met kleine ruitindeling en rondboog bovenlicht met roedeverdeling; zijwanden bekleed met leien.

Waardering

SCHUUR van algemeen belang

-vanwege de ouderdom

-vanwege de bijzondere architectuur in overgangsstijl

-als wezenlijk cultuurhistorisch en functioneel onderdeel van de historische aanleg

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 468714. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz. Schuur(L)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1915
1915
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Art Nouveau
stijlzuiver