Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
468724
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82858/48
Kadastrale aanduiding
Eelde C 2857
Oosterbroek 1, 9761 TG te Eelde

Omschrijving

Inleiding

Pand, oorspronkelijk gebouw als HERENHUIS gebouwd in neo-renaissancistische stijl in opdracht van (tekst gevelsteen): Jonkheeren Frans, Harco en Willem Rengers HoSiccama sept 1878. De vader van de jonkheren, Wiardus Hora Siccama, huisde in het nabijgelegen eveneens van rijkswege beschermde Huis Oosterbroek (Oosterbroek nr.5) op welk terrein het huis is gelegen. In de nabijheid stond tot 1990 een koetshuis. Het gebouw, inmiddels in bezit van de Stichting Nieuw-Hooghullen, werd in 1971 verbouwd en uitgebreid volgens een plan van het architectenbureau J. Boelens N.V. uit Assen. De bijgebouwde vleugels en de verbouw van de westelijke gevel vallen buiten de bescherming.

Omschrijving

Herenhuis gebaseerd op een rechthoekige plattegrond met twee bouwlagen, opgetrokken in baksteen en gedekt door een dubbel zadeldak met zakgoot bedekt met pannen; schoorstenen in de nok; jonger te dateren eenvoudige goot op klossen. De gevels worden geleed door een gemetselde plint; waterlijst op gemetselde console zwaar gepleisterd lijstwerk rond vensters; rondvensters (waarvan twee met een 4-ruits klaverbladvormige roedeverdeling) in de trapgevels. De voorgevel is symmetrisch opgebouwd met een risaliserende ingangspartij met trapgevel; natuurstenen stoep; dubbele paneeldeur met van snijwerk voorziene middenstijl en glas-in-lood; bovenlicht; fries onder de goot. In de gevels enkele gietijzeren sierroosters.

Waardering

Herenhuis van cultuurhistorisch belang vanwege de geschiedenis van het landgoed Oosterbroek; van architectuurhistorisch van belang vanwege de vormgeving; van stedebouwkundig belang vanwege de ligging in het te beschermen gezicht 'Landgoederengordel Eelde-Paterswolde'.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1878
1878
exact
verbouwing
1971
1971
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Renaissance
stijlzuiver