Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
468726
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82858/45
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Eelde D 5746
Prinses Beatrixlaan 1, 9765 AM te Paterswolde

Omschrijving

Inleiding

GEMEENTEHUIS gebouwd in 1938-1939 in een typerende Interbellum-stijl naar ontwerp van J. Boelens Kzn. uit Assen (in samenwerking met gemeentearchitect H. Hofstee) Tuinaanleg naar ontwerp van J. Vroom uit De Punt. Glas-in-lood ramen in het trappenhuis, gesigneerd door J. Wykmans en vervaardigd door het atelier N.E.G. (Noordnederlandsche Electrische Glasslijperij) te Groningen. De opening vond plaats op vrijdag 8 juni 1939 (gevelsteen in portaal van de conciergewoning). In het muurtje van het bordes is een gevelsteen aangebracht met: "Ingezetenen der gemeente Eelde hebben de klok in het Raadhuis laten aanbrengen, als blijk van waardeering voor hetgeen burgemeester J.G. Legro in het belang van de gemeente heeft verricht." In 1980 werd het gemeentehuis verbouwd waarbij de conciergewoning ingericht werd tot kantoor en aan de achterzijde een uitbreiding van het gebouw werd gemaakt in een bijpassende stijl.

Omschrijving

Overwegend evenwijdig aan de weg gelegen, langgerekte en vrijstaande samengestelde bouwvorm, bestaande uit deels twee bouwlagen, opgetrokken in paarse en gele Limburger klinker (steenfabriek Belvedere Maastricht) en gedekt door een met zwageglazuurde romaanse pannen belegd samengesteld schilddak met dito zadeldak boven het hoogste deel; uitkragende gootlijsten; slanke opengewerkte dakruiter met inzwenkende vierzijdige spits (koper). De gevels geleed door zwaar uitgevoerd kozijnhout met oorspronkelijke kalf- en roedeverdeling; deels met luiken; boogtrommels. Het representatieve gedeelte met een naar de straat gekeerde topgevel met bordes met borstwering, portaal van Bentheimer zandsteen met bloksgewijze opbouw overgaand in de onderbouwing van het daarboven gelegen balkon met smeedijzeren sierhek; dubbele openslaande bordesdeuren, geflankeerd door met azuurblauwe tegels beklede halfkolommen, geven toegang tot het bordes; ontlastingsbogen met sluitsteen en siermetselwerk boven de verdiepingsvensters in de topgevel; in de top een uurwerk; zadeldak met overstek. De noordelijke zijingang heeft een rondboogvormige deur; met daarboven twee smalle en hoogopgaande glas-in-lood ramen (trappenhuis naar de publieke tribune). Links van de entree een gedeelte onder lessenaardak waarin eveneens een deur ('ingang fractiekamers') met bovenlicht. De langgerekte, sprongsgewijs gelede zijvleugel met schilddak heeft een vergelijkbare opbouw; het portaal naar de voormalige conciergewoning heeft een kolom met azuurblauwe tegelbekleding en een voluut van Bentheimer zandsteen; gevelsteen in de zijmuur. In het INTERIEUR zijn onder meer van belang de ontvangsthal en het trappenhuis met roomkleurig Belgisch marmer (comblancien) afgezet met een zwarte rand. Het gebrandschilderde glas-in-lood raam is in drie delen opgesplitst. Het rechter deel beeldt het vliegwezen uit; het middelste deel de tuinbouw bekroond door het gemeentewapen en het linker deel de zeil- en zwemsport. In de centrale gang in de zijvleugel stalen deuren en kozijnen; loketten van zwart marmer; blauw geglazuurde tegels afgezet met zwarte rand en kleine rode vierkanten. De TUINAANLEG die het monumentale karakter van het gemeentehuis versterkt, omvat beplanting van verschillende soort, een royale vijver, een enigszins glooiend gazon met klein en een bloemperk. In de nabijheid van het representatieve deel ligt de bij het oorspronkelijke ontwerp behorende parkeerplaats die is afgezet met een muur van gesinterde baksteen en een beplanting van o.a. leilinden.

Waardering

Gemeentehuis, waardevolle interieuronderdelen en bijbehorende tuinaanleg zijn van cultuurhistorisch, architectuurhistorisch, typologisch, stedebouwkundig belang alsook van belang vanwege gaafheid (met uitzondering van de overigens niet storeuitgevoerde achterzijde).

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Nee Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Tuin
Ja Bestuursgebouwen, rechtsgebouwen en overheidsgebouwen Bestuursgebouw en onderdl Gemeentehuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1938
1939
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Interbellum-architectuur
stijlzuiver