Actualiteit gegevens: 22-12-2017

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
46873
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
16 oktober 1986
Kadaster deel/nr: 
9272/13
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Zuid-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Rotterdam
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Rotterdam
X-Y coördinaat: 
93662 - 436143

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

POORTGEBOUW totstandgekomen naar ontwerp van J.S.C. van de Wall in 1879 als kantoorgebouw van de Rotterdamsche Handelsvereeniging, in eclectische, vooral op het Romaans geinspireerde, bouwtrant. Het gebouw bestaat uit twee dwarsstaande vleugels van elk vier bouwlagen onder pannen schilddak, opgetrokken in baksteen op een natuurstenen plint, en een verbindingsstuk in het midden van twee bouwlagen en kapverdieping onder pannen schilddak, dat de eigenlijke poort vormt. Dit middengedeelte heeft aan beide zijden een middenrisaliet ter breedte van drie vensterassen en wordt bekroond door een frontonachtige kroonlijst met gepleisterde boogfriezen die aan beide zijden van de lisenen onder de rechte, gekorniste kroonlijst worden voortgezet over de breedte van een vensteras; in het midden een gepleisterde tondo met vierpas; de rondboogvormige vensters zijn voorzien van een geprofileerde, gepleisterde omlijsting gedragen door halfzuilen met bladkapitelen en onderaan voorzien van een gepleisterd fries met gestileerd bladmotief in reliëf. De noordelijke dwarsvleugel telt aan de smalle zijden twee vensterassen, de zuidelijke dwarsvleugel drie, maar deze heeft voor het overige dezelfde detaillering als de gevels van de noordelijke dwarsvleugel: omlopende, geprofileerde gepleisterde cordonlijsten boven de plint en tussen de eerste en tweede bouwlaag; gepleisterde blokken in de rondbogen boven de vensters op de beganegrondverdieping; gepleisterde, geprofileerde rondboogomlijstingen gedragen door halfzuilen met bladkapitelen op de eerste en - gedeeltelijk - op de tweede verdieping, en onderaan voorzien van een gepleisterd fries met gestileerd blad-motief, gevat in ruiten respectievelijk tondi; en gekoppelde rondboogvensters, gescheiden door lisenen en uitkragend door middel van een rondboogfries op de derde verdieping, waarvan de hoeken worden geaccentueerd door zeszijdige, afgeknotte hoektorentjes op natuurstenen consoles en die wordt afgesloten met een omlopend gepleisterd rondboogfries en kroonlijst. In de doorgang zijn aan beide zijden drie toegangen opgenomen met geprofileerde, gepleisterde, rondboogvormige omlijsting, de middelste met stoep. Kantoorgebouw in eclectische baksteenbouw met voor de jaren '70 van de 19e eeuw kenmerkend gebruik van op Romaanse, Byzantijnse, Gotische en Renaissancevormen geinspireerde decoraties, deels gepleisterd, zoals rondboogfriezen, bladkapitelen en -friezen, vierpas en cordonlijsten en blokken in de vensterbogen, Markeringspunt in de door bouw-opdrachtgever L.Pincoffs in gang gezette ontwikkeling van het moderne havenbedrijf en de handel in Rotterdam, zowel door de verschijningsvorm als door de situering op een der havenhoofden, oorspronkelijk bedoeld als pendant van twee identieke kantoorgebouwen te weerszijden van de Binnenhaven. Kantoorgebouw van karakteristieke architectuur en situering en van belang uit oogpunt van de ontwikkeling van handel en havenbedrijf.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaStieltjesstraat383071 JXRotterdam

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieHandelsgebouwen, opslag- en transportgebouwenHandel en kantoor

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
ROTTERDAM 5E AFD. (P,Q,V)Q589