Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
47088
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82881/56
Kadastrale aanduiding
Elst P 619
Elst P 843
Elst P 445
Homoet, Salingsbouwing, Homoetsestraat

Omschrijving

Terrein waarin sporen van bewoning.

Datering: IJzertijd, Romeinse Tijd en Late Middeleeuwen.

Het monument is van algemeen belang wegens zijn betekenis voor de wetenschap.

Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage A.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Archeologie (N) Archeologie (N1)