Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
47098
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82880/156
Kadastrale aanduiding
Elst N 52
Elst, Aam, Lingestraat

Omschrijving

Terrein waarin sporen van bewoning.

Datering: IJzertijd, Romeinse Tijd en Vroege- en Late Middeleeuwen.

Het monument is van algemeen belang wegens zijn betekenis voor de wetenschap.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Archeologie (N) Archeologie (N1)