Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
478204
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82854/129
Kadastrale aanduiding
Oosterhesselen M 380
Oosterhesselen M 379
Verl Hoogeveense Vaart 94, 7864 TC te Zwinderen
Verl Hoogeveense Vaart 96, 7864 TC te Zwinderen

Omschrijving

Inleiding

WOONHUIS gebouwd in 1912 als 'Heeren Behuizing met boerderij' voor de heer J. Rigterink te Oosterhesselen, ontworpen door J. Daanje uit Emmen in traditionele trant met gebruikmaking van onder meer Jugenstil- en naar de barok verwijzende elementen. Naar alle waarschijnlijkheid werd het huis (kantoor) ook gebruikt voor de inning van pachtgelden.Inmiddels is het woonhuis dubbel bewoond. Vermeldenswaardig is de tuinaanleg die het statige uiterlijk van het woonhuis versterkt.

Omschrijving

Woonhuis met achterliggende schuur. Het op rechthoekige grondslag gebaseerde woonhuis is in baksteen opgetrokken en wordt gedekt door een afgeknot zadeldak belegd met Lucas IJsbrandspan; hoekschoorstenen met kappen en pirons. Op de geprofileerde daklijst van het afgeknot dakvlak zat volgens de bouwtekening een crête. Gevelopbouw met brede gepleisterde plint, opgaand metselwerk; geblokte hoekpilasters met bosschage; fries met kraalprofiel en Jugendstil tegeltableaus (aan de zuidwestkant verdwenen) met boven het fries een geprofileerde gootlijst. Vensters met natuurstenen vensterbanken; waarschijnlijk in zink uitgevoerde bloemdecoratie in het boogveld; ontlastingsbogen in rode baksteen met aanzet- en sluitstenen. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft in het midden een natuurstenen stoep, een portiek voorzien van gepleisterde omlijsting; Jugendstil tegeltableaus en een van snijwerk voorziene dubbele paneeldeur met naald en Jugendstil sierroosters. Boven de portiek een op bewerkte consoles (met maskerons) rustend balkon. Het verhoogde middenstuk heeft een dubbele openslaande balkondeur met aan weerszijden een raam. De opbouw van het verhoogde middenstuk is vergelijkbaar met de hoofdmassa, zij het dat in het fries een ander Jugendstil tegeltableau is toegepast. De noordgevel bevat twee kelderramen met diefijzers. In noord- en zuidgevel een gekoppeld venster. De aangebouwde schuur heeft een T-vormig kapplan met wolfseinden, deels belegd met Lucas IJsbrandspan en voorzien van gietijzeren goten. Gevelopbouw met gepleisterde plint en opgaand metselwerk. In de voorgevel een getoogde dubbele inrijdeur met roedeverdeling in het bovenste deel; siergeheng en hanemkam; stalraam met ontlastingsboog. Drievoudig gekoppeld zolderraam in Jugensdtil-trant met hoefijzervormige ontlastingsboog en metselmozaïek in boogveld; topgevel met houten rondboog sierspant. Zijgevel met taatsdraaiend getoogd gietijzeren ramen. Achterzijde (noordwestgevel) met dicht gemetselde wagendeur; staldeuren en getoogde gietijzeren 6-ruits stalramen.

Waardering

Woonhuis van cultuurhistorisch belang als uiting van een bijzondere sociaal-economische ontwikkeling (pachtsysteem); van architectuurhistorisch belang vanwege het ontwerp, de vormgeving, de toepassing van decoratieve materialen en de gaafheid. Stedebouwkundig is het pand van belang vanwege de beeldbepalende ligging in het in structureel opzicht gave gebied.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1912
1912
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Traditionalisme
invloeden