Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
482300
Complexnummer
482340 - Nijkerkergemaal
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82973/114
Kadastrale aanduiding
Nijkerk Gelderland A 1370
Bij Zeedijk 6, 3861 MD te Nijkerk

Omschrijving

Sluiswerken, waaronder een karakteristiek sluisje in de voormalige Zuiderzeedijk op enige afstand van het gemaal Hertog Reijnout.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 482340. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Weg- en waterbouwkundige werken Waterkering en -doorlaat