Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
484072
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82770/63
Kadastrale aanduiding
Groningen C 8262
Parkweg 128, 9727 HD te Groningen

Omschrijving

Inleiding SCHOOLGEBOUW MET OMMURING, gesitueerd evenwijdig aan de zuidkant van de Parkweg en georiënteerd op de hoofdas van de tegenoverliggende Grunobuurt (de Westinghousestraat), gebouwd in 1927 als zes- en zevenklassige openbare lagere school met gymnastieklokaal in opdracht van de gemeente naar ontwerp van Gemeentewerken (S.J. Bouma) in de stijl van de Amsterdamse School. Het gebouw is aan weerszijden door smalle gangen gescheiden van de aangrenzende, latere bebouwing. De gymnastiekzaal is gemoderniseerd en thans in gebruik als kantine. Het gebouw is thans nog steeds in gebruik als school. Omschrijving Het twee bouwlagen tellende gebouw is opgetrokken op een langgerekte, rechthoekige plattegrond en is volkomen symmetrisch van opzet: een centraal gelegen monumentale ingangspartij met een naar de straatzijde uitgebouwde, halfronde gymnastiekzaal en twee lange vleugels waarin de leslokalen zijn ondergebracht. Het voorerf is van de straat gescheiden door een ca. 0.75 meter hoge muur van gele baksteen met rondingen naar de centrale toegang; voor het gymnastieklokaal een cirkelvormig troittoir van klinkers. De gevels zijn opgetrokken uit gele baksteen (Waalsteen); de muurvlakken van de ingangspartij zijn opgemetseld in koppenverband. De middenpartij waarin de twee trappenhuizen aan weerszijden van de halfronde uitbouw zijn ondergebracht, is samengesteld uit ten opzichte van elkaar verspringende kubische volumes met platte daken, bakstenen lisenen en op de hoeken twee verticale vensterstroken met gekleurd glas-in-lood. De halfronde uitbouw heeft een grote pui van glas met een fijnmazige stalen roedevedeling. Aan beide zijden ervan ligt een entree in een diepe nis met origineel hang- en sluitwerk. Op de begane grond van de vleugels bevinden zich reeksen gemetselde spitsbogen op natuurstenen negblokken, met verdiept liggende, stalen spitsboogvensters. De verdiepingslaag gaat schuil achter een steil dakvlak, belegd met een blauwbruin genuanceerde, Romaanse pan. Op driekwart hoogte van het dakvlak een doorlopende, kepervormige vensterreeks met stalen kozijnen, die de achterliggende gang verlicht, onder een geprofileerde houten goot met overstek. De achtergevel aan de ruime speelplaats heeft brede, grote houten raampartijen met een roedeverdeling. De entree in het midden heeft een betonnen luifel. Het bovenste deel van het gevelvlak boven de entree is belegd met verticaal aangebrachte dakpannen. Inwendig ondermeer van belang de trappenhuizen met granieten traptreden, fraai bewerkte teakhouten trapleuningen en de rechthoekige glas-in-loodvensters met geometrische motieven in heldere kleuren. De lamp, een samenstelsel van metalen stangen, bollen en buizen van wit glas ligt gedemonteerd op de zolder. Waardering Schoolgebouw met ommuring, als waardevolle representant van de Amsterdamse School-architectuur van algemeen belang vanwege zijn grote architectuurhistorische waarde en vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur alsmede vanwege zijn stedebouwkundige situering in ruimtelijke relatie met de tegenover liggende Grunobuurt en vanwege de kwaliteit van het ontwerp, dat mag worden beschouwd als een van de hoogtepunten in het oeuvre van de Groninger architect S.J. Bouma.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Cultuur, gezondheid en wetenschap Onderwijs en wetenschap Schoolgebouw

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1927
1927
exact
MRS-aanv.

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
stijlzuiver
MRS-aanv.

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Gemeentewerken(Bouma) ; Stad Groningen
architect / bouwkundige / constructeur
MRS-aanv.