Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
484088
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Lindenhoeve
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
13 april 1995
Kadaster deel/nr: 
82769/156
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Groningen
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Groningen
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Groningen
X-Y coördinaat: 
238007 - 584546

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

BOERDERIJ, van het kop-hals-romptype, genaamd 'Lindenhoeve', vrijstaand gesitueerd op een ruim omgracht erf met oud geboomte, gelegen aan de oostzijde van de Noorddijkerweg, gebouwd in de eerste helft van de negentiende eeuw. In de achtergevel tussen de twee schuren bevindt zich een eerste steen met het jaartal 1810. De boerderij maakt deel uit van de nog gedeeltelijk resterende historische, grotendeels achttiende-eeuwse en negentiende-eeuwse lintbebouwing van boerenplaatsen aan de noord-zuid lopende route tussen de vroegere gemeente Noorddijk en de zuidelijker gelegen plaatsen Engelbert en Middelbert.

Omschrijving

Goed bewaard gebleven boerderij met een voorhuis van één bouwlaag onder een schilddak, belegd met een geglazuurde Hollandse pan. Het voorhuis is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond. Op de nokken van het schilddak staan twee gemetselde schoorstenen met gesneden houten schoorsteenborden. De gevels worden afgesloten door een gootlijst met een geprofileerde houten bakgoot. De voorgevel is symmetrisch van opzet en is vijf traveeën breed. De zijgevels zijn twee raamtraveeën breed. De gevels zijn opgemetseld van rode baksteen. De in het midden van de voorgevel geplaatste ingangspartij bevat een dubbele bewerkte paneeldeur met een bovenlicht en gietijzeren deurroosters met een bovenlicht. De deur bevat een hardstenen stoep van één trede. De ingang is omlijst door houten, gecanneleerde pilasters en wordt bekroond door een houten kroonlijst, die bezet is met een ovaalvormig ornament met rankwerk en twee consoles. Hierboven staat in een zwarte belettering de naam 'Lindenhoeve' vermeld. Ter weerszijden van de ingang bevinden zich rechtgesloten, licht getoogde vensters met bovenlichten en strekken. Soortgelijke vensters bevinden zich in de zijgevels. Onder de gootlijst bevinden zich rondom smeedijzeren muurankers. De grote kapschuur, die middels het deels vernieuwde halsgedeelte met het voorhuis is verbonden, heeft een met riet gedekt wolfsdak met houten uileborden. In de topgevel van deze schuur zijn kleine vierkante vensters met brede kozijnen aangebracht. Om de hoek in de noordgevel bevindt zich een karakteristieke dubbele schuurdeur met een breed segmentboogvormig bovenlicht met een houten roedeverdeling. De rieten kap volgt deze ronding. Ten noorden van de grote schuur staat een kleinere schuur met eveneens een met riet gedekt wolfsdak en houten uileborden. Het gevelmuurwerk van de achtergevels van beide schuren is deels vernieuwd en voorzien van een gesinterd trasraam. Ter weerszijde van de dubbele schuurdeuren zijn kleine vierkante vensters geplaatst met een vier-ruits roedeverdeling. Tussen beide schuren bevindt zich een gevelsteen met het jaartal 1810.

Waardering

BOERDERIJ MET OMGRACHT ERF EN OUD GEBOOMTE, kop-hals-romptype, gebouwd in de eerste helft van de negentiende eeuw, deel uitmakend van een voor de oostkant van de stad Groningen karakteristiek eeuwenoud cultuurlandschap van omgrachte boerenplaatsen, van algemeen belang vanwege zijn grote cultuurhistorische, landschappelijke en architectuurhistorische waarde als goed bewaard gebleven voorbeeld van de historische lintbebouwing aan de Noorddijkerweg in Groningen.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaNoorddijkerweg229734 ATGroningen

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieBoerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Boerderij(M1)

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
NoorddijkA1452

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
ambachtelijk-traditionele bouwtrantonbepaald

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Boerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Kop-hals-rompboerderij

MRS-aanv.

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18001850globaalvervaardiging

MRS-aanv.