Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
485452
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82780/76
Kadastrale aanduiding
Groningen K 3339
Brugstraat 7, 9712 AA te Groningen
Brugstraat 7 A, 9712 AA te Groningen
Brugstraat 7 a/1, 9712 AA te Groningen
Brugstraat 7 a/2, 9712 AA te Groningen
Brugstraat 7 a/3, 9712 AA te Groningen
Brugstraat 7 B, 9712 AA te Groningen

Omschrijving

Inleiding KLEDINGMAGAZIJN MET BOVENWONINGEN EN INGANGSPORTIEK MET HEK, onderdeel van de aaneengesloten, uit overwegend oudere bebouwing bestaande noordelijke gevelwand van de Brugstraat, gebouwd in 1904-1905 in opdracht van textielhandelaar L. de Vries Hzn. naar ontwerp van de Groninger architecten K. & G. Hoekzema in Art Nouveau-stijl. De tegeltableau's van het fries zijn vervaardigd door tegelfabriek Rozenburg uit Den Haag. In het rechtertableau is de signatuur van de fabriek weergegeven. De winkelpui is in 1956 vervangen door de huidige, die niet voor bescherming inaanmerking komt. De in de jaren vijftig dichtgezette bovenste helft van de borstweringen is tijdens een recente restauratie (1992) verwijderd en vervangen door smeedijzeren hekjes naar oorspronkelijk model. Tevens zijn een aantal kapotte en verdwenen tegels van de tableau's nagemaakt en op hun plaats gebracht. Het gebouw is thans nog steeds bij dezelfde kledingfirma in gebruik. De verdiepingen zijn in gebruik als kantoor. Op de gestucte rechterzijgevel een oorspronkelijke, geschilderde reclametektst 'Herenkleding L. de Vries Hzn.'. Omschrijving Het zeer monumentale gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt drie bouwlagen onder een afgeknot schilddak, belegd met een zwarte kruispan. De gevels worden afgesloten door een geprofileerde houten bakgoot, die versierd is met smeedijzeren gootankers. De uit witte verblendsteen gemetselde voorgevel heeft een streng symmetrische indeling van ramen en erkers en is zes traveeën breed. Naast de vernieuwde winkelpui bevindt zich uiterst links een ingangsportiek onder een segmentboog met de trap naar de verdiepingen. In de hardstenen kraagstukken van het portiek zijn gebeeldhouwde aapjes verwerkt. Het portiek kan worden afgesloten door een aardig bewerkt smeedijzeren hek waarin de curve van de segmentboog die het portiek dekt, terugkeert. De twee erkertraveeën over twee bouwlagen worden bekroond door uitgemetselde geveltoppen, waarin kleine loggia's met balkons zijn aangebracht. De gepaarde rondbogen rusten op natuurstenen zuiltjes met teerlingkapitelen. Alle vensters zijn rechtgesloten en hebben onderdorpels van geglazuurde profielsteen en rollagen van gele verblendsteen. Negblokken, afdekplaten van de geveltoppen, bovendorpelbanden op de tweede verdieping en een cordonband die de pui afsluit, zijn van natuursteen. Tussen de geveltoppen bevinden zich drie driedelige tegeltableau's met voorstellingen, die handel en nijverheid symboliseren: links een bijenkorf, in het midden twee pauwen met witte lelies en rechts een Mercuriusstaf. Waardering Kledingmagazijn met bovenwoningen en ingangsportiek met hek, met opmerkelijke voorgevel in de stijl van de Vernieuwingsarchitectuur van rond de eeuwwisseling, die in Groningen vrij zelden werd toegepast, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde, de stilistische kwaliteit en zeldzaamheid van de tegeltableau's en vanwege de belangrijke plaats die het gebouw inneemt in het werk van de Groninger architecten K. & G. Hoekzema.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Winkel (G) Kledingzaak

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1905
1905
exact
MRS-aanv.

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Art Nouveau
stijlzuiver
MRS-aanv.

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Hoekzema, K. ; Stad Groningen
architect / bouwkundige / constructeur
MRS-aanv.
Hoekzema Kzn, G. ; Stad Groningen
architect / bouwkundige / constructeur
MRS-aanv.