Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
486384
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Zuiderkerk
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
13 april 1995
Kadaster deel/nr: 
82778/192
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Groningen
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Groningen
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Groningen
X-Y coördinaat: 
233529 - 581464

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding KERKGEBOUW, genaamd de Zuiderkerk, gesitueerd in de gesloten, uit overwegend uit eind negentiende-eeuwse herenhuizen bestaande oostelijke gevelwand van de Stationsstraat, gebouwd in 1900-1901 in opdracht van de Gereformeerde Gemeente als een van de vroegste grote gereformeerde stadskerken van Nederland naar ontwerp van de Amsterdamse architect Tjeerd Kuipers in samenwerking met de plaatselijke bouwkundige Y. van der Veen in een eclectische bouwstijl waarin traditionele en vernieuwingselementen zijn verwerkt. Het gebouw is in 1984 verbouwd tot wooneenheden en daartoe inwendig gedeeltelijk verbouwd.

Omschrijving

Het gebouw is opgetrokken op een T-vormige plattegrond. De toegangspartij met tochthallen en vroegere vestibule grenst onmiddellijk aan de straat en is één bouwlaag met balustrade hoog. De voorgevel is drie traveeën breed en evenals het overige metselwerk opgetrokken uit rode baksteen. In de linker en rechter travee bevinden zich onder verdiept liggende rondbogen zware dubbele deuren met ijzerbeslag in de vorm van een cirkel. In de middelste travee is onder een segmentboog een groot venster aangebracht met een tracering van geprofileerde baksteen en ingevuld met glas-in-lood. Op de verdieping bevindt zich in het midden een verdiept liggend register van rondboogvenstertjes, dat om en om door zuiltjes met teerlingkapitelen en muurdammen gesteund wordt. Aan weerszijden is een ondiep balkon en daarachter bevinden zich de geveldelen van opgang en galerij. Ook hier zijn de gevels afgesloten met gemetselde balustrades. De zijtraveeën zijn gedekt met van leien voorziene tentkapjes. In deze traveeën zijn de torens opgenomen, de zuidelijke laag, de noordelijke hoog opgaand en voorzien van een balkon, galmgaten, velden voor uurwerken (die ontbreken), een trans en een van kapellen voorziene spits. Het eigenlijke kerklichaam is aan de voorzijde gesloten met een tuitgevel, waar in metselwerk een roosvenster is gesuggereerd. Inwendig nog van belang de nog in het zicht zijnde oorspronkelijke zijgevels met tracering, glas-in-loodramen en galerijen, de houten orgeltribune met houten balustrade en het houten gewelf met beschildering in Art Nouveau-stijl.

Waardering

Kerkgebouw, fraai vormgegeven in een eclectische bouwstijl waarin traditionele en verniewingsstijlelementen zijn toegepast in combinatie met een overwogen toepassing van natuursteen voor muurwerkafsluitingen en als ornament, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de architectonische kwaliteit van het ontwerp alsmede vanwege de betekenis van het gebouw voor de geschiedenis van de Nederlandse kerkenbouw voor Gereformeerden en vanwege de plaats die het gebouw inneemt binnen het oeuvre van architect Tj. Kuipers. Bovendien is het gebouw een waardevol architectonisch element in de gesloten oostelijke gevelwand van de Stationsstraat in Groningen.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaStationsstraat122a9711 ASGroningen
NeeStationsstraat121a9711 ASGroningen
NeeStationsstraat124c9711 ASGroningen
NeeStationsstraat126d9711 ASGroningen
NeeStationsstraat125d9711 ASGroningen
NeeStationsstraat124d9711 ASGroningen
NeeStationsstraat123d9711 ASGroningen
NeeStationsstraat122d9711 ASGroningen
NeeStationsstraat121d9711 ASGroningen
NeeStationsstraat127c9711 ASGroningen
NeeStationsstraat126c9711 ASGroningen
NeeStationsstraat125c9711 ASGroningen
NeeStationsstraat122c9711 ASGroningen
NeeStationsstraat123c9711 ASGroningen
NeeStationsstraat126a9711 ASGroningen
NeeStationsstraat121c9711 ASGroningen
NeeStationsstraat125b9711 ASGroningen
NeeStationsstraat124b9711 ASGroningen
NeeStationsstraat123b9711 ASGroningen
NeeStationsstraat122b9711 ASGroningen
NeeStationsstraat121b9711 ASGroningen
NeeStationsstraat123a9711 ASGroningen
NeeStationsstraat125a9711 ASGroningen
NeeStationsstraat124a9711 ASGroningen
NeeStationsstraat127d9711 ASGroningen

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieReligieuze gebouwenKerk en kerkonderdeelKerk

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
GroningenI4968

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Art Nouveaustijlzuiver

MRS-aanv.

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19011901exactvervaardiging

MRS-aanv.

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Kuipers, Tj. ; Stad Groningenarchitect / bouwkundige / constructeur

MRS-aanv.