Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
486800
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82755/168
Kadastrale aanduiding
Groningen G 4758
W.A. Scholtenstraat 21, 9711 XB te Groningen

Omschrijving

Inleiding LOGEGEBOUW, gesitueerd in de nagenoeg gesloten zuidelijke gevelwand van de W.A. Scholtenstraat, gebouwd in 1923 als verenigingsgebouw in opdracht van de NV Groninger Odd Fellowhuis naar ontwerp van de Groninger architecten Kuiler & Drewes in de stijl van de Amsterdamse School. Het interieur is grotendeels vernieuwd. De recente aanbouw aan de achtergevel valt buiten de bescherming. Het gebouw is thans nog steeds in gebruik als logegebouw. Omschrijving Het gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen onder een plat dak. De daklijn is onregelmatig door verspringende gevelbeëindigingen, die afgedekt zijn met zink. De voorgevel is twee raamtraveeën breed en opgemetseld uit roodbruine baksteen. De gevel wordt verticaal geleed door een drietal forse ronde uitmetselingen, die rusten op uitkragend metselwerk. Onder de penanten is het metselwerk inkoppenverband uitgevoerd. Tussen de penanten zijn brede, driedelige erkerpartijen aangebracht met kleurig glas-in-lood in de bovenlichten. Op tal van plaatsen, de borstweringen onder en boven de vensters en op de penanten, is decoratief reliëfmetselwerk aangebracht. Op de begane grond bevindt zich rechts de ingang met een forse, bewerkte houten voordeur onder een betonluifel waarboven een driedelig bovenlicht met gekleurd glas-in-lood is aangebracht. Het flankerende venster links heeft eveneens een betonluifel onder de bovenlichten. Het venster rust op twee betonnen consoles. Inwendig nog van belang de houten trap naar de logezaal en de glas-in-loodramen van de hal en de logezaal. Waardering LOGEGEBOUW, genaamd Odd Fellowhuis, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School naar ontwerp van de Groninger architecten Kuiler & Drewes, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de opmerkelijke architectonische kwaliteit van het ontwerp en de architectonische gaafheid van het exterieur.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Sport, recreatie, vereniging en horeca Vergadering en vereniging Logegebouw

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1923
1923
exact
MRS-aanv.

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
stijlzuiver
MRS-aanv.

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Kuiler, J. ; Stad Groningen
architect / bouwkundige / constructeur
MRS-aanv.
Drewes, L. ; Stad Groningen
architect / bouwkundige / constructeur
MRS-aanv.