Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
492667
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82783/167
Kadastrale aanduiding
's-Hertogenbosch Q 120
's-Hertogenbosch, Moerputbrug, Geklonken ijzere vakwerk-spoorbrug

Omschrijving

1. Moerputtenbrug

Inleiding

Circa 600 meter lange doorlaatbare spoorbrug, in de jaren 1882-1885 gebouwd als onderdeel van de Langstraatspoorweg door het Bossche Inundatieveld, nu natuurgebied De Moerputten.

Omschrijving

De geklonken, ijzeren vakwerk-spoorbrug rust op 37 massief gemetselde bakstenen en hardstenen pijlers, heeft twee dito landhoofden en bestaat uit 36 identieke secties van 16.20 meter lengte. Ofschoon de constructie vanouds de mogelijkheid voor dubbelspoor biedt, is slechts een spoor uitgevoerd.

Waardering

De brug heeft historisch-waterstaatkundige en spoorweg-historische zeldzaamheid en betekenis als een van de langste regionale doorlaat- spoorbruggen in ons land.

De brug bezit bouwhistorische en industrieel- archeologische waarden als vitaal onderdeel van de voormalige Langstraatspoorweg die, aangelegd in de periode 1875-1890, in 1972 buiten bedrijf werd gesteld.

Historisch-geografische betekenis alsmede belevings- en herinneringswaarden liggen besloten in het landschappelijk duidelijk herkenbare, want verhoogd gelegen beloop van de oude spoorbaan waarin als relict van een verdwenen vitale oost- westverbinding met sociale, infrastructurele en industriele implicaties de spoorbrug een zeldzame uitdrukking vormt van een belangwekkende periode uit de geschiedenis.

2. Venkantbrug

Inleiding

Circa 33 meter lange spoorbrug over de Bossche Sloot, voor zover gelegen op het grondgebied van de gemeente 's-Hertogenbosch, in 1886 gebouwd als onderdeel van de Langstraatspoorweg.

Omschrijving

De geklonken, ijzeren vakwerk-spoorbrug bestaat uit twee identieke secties met een lengte van 16.20 meter, rust in het midden op een massief gemetselde bakstenen pijler waarop een dekplaat in gewapend beton en heeft twee gemetselde landhoofden in baksteen en natuursteen. Ofschoon de constructie vanouds de mogelijkheid voor dubbelspoor biedt, werd slechts een spoor uitgevoerd.

Waardering

De spoorbrug heeft spoorweg- historische betekenis en bezit bouwhistorische en industrieel- archeologische waarden als vitaal onderdeel van de voormalige Langstraatspoorweg die, aangelegd in de periode 1875-1890, in 1972 buiten bedrijf is gesteld.

Historisch-geografische betekenis alsmede belevings- en herinneringswaarden liggen besloten in het landschappelijk duidelijk herkenbare, want verhoogd gelegen beloop van de oude spoorbaan waarin als relict van een verdwenen vitale oost- westverbinding met sociale, infrastructurele en industriele implicaties de brug een zeldzame uitdrukking vormt van een belangwekkende periode uit de geschiedenis.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C) Spoorbrug