Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
495595
Complexnummer: 
495592 - Van Verschuer-Brants Stichting
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
15 januari 1996
Kadaster deel/nr: 
82929/123
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Bloemendaal
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Bennebroek
X-Y coördinaat: 
101445 - 482226

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving

Blok BEJAARDENWONINGEN in ambachtelijk-traditionele bouwtrant, opgetrokken uit paarsrode baksteen in kruisverband, met rollaag ter markering van een plint, op langgerekte, rechthoekige plattegrond met erker en uitgebouwd ingangsportaal aan de linker zijkant (zuid). Het bestaat uit één bouwlaag onder zadeldak met wolfseinden aan de korte zijden (noord-zuid), aan de zuidzijde voorzien van een schilddak met piron boven de uitgebouwde erker. Het dak is bedekt met zwart geglazuurde Friese golfpannen. In de nok staan drie schoorstenen, in oorsprong voorzien van aardewerken schoorsteenpotten.

Het complex bevat elf bejaardenwoningen (oorspronkelijk tien): twee maal vijf woningen, aan elkaar gespiegeld, ter weerszijden van een gang die dwars door het gebouw heen loopt en in het midden twee pompen bevat. In het linker uiteinde bevindt zich aan de voorzijde (zuidoost) de regentenkamer en aan de achterzijde de voormalige verpleegsterswoning, die tegenwoordig ook als bejaardenwoning in gebruik is. Bij deze woning behoort een ruimte op de verdieping, boven de regentenkamer, die vroeger als ziekenzaal fungeerde.

De woningen hebben in de gevel (west en oost) een deur met vierruits raam en zesruits bovenlicht; twee schuiframen aan de ene zijde van de deur en aan de andere zijde twee kleine ramen boven elkaar. De regentenkamer heeft in de oostgevel twee schuiframen, met zesruits beneden- en achtruits bovenraam, en in de zuidgevel één zelfde type schuifraam, met rechts daarvan een gedenksteen voorzien van de volgende inscriptie in kapitale letters:"DEZE STEEN IS GELEGD NAMENS VROUWE A.M. BARsse VAN VERSCHUER GEB. BRANTS DOOR JEANETTE M. GERTH VAN WIJK 8 OKTOBER 1900".

Het uitgebouwde ingangsportaal tegen deze gevel bevat aan de zuidzijde een deur met rondboog bovenlicht en aan de oostzijde een rondboogvenster met glas-in-lood. Boven het ingangsportaal is een balkon, voorzien van een bakstenen borstwering, waarop de openslaande deuren van de voormalige ziekenzaal uitkomen.

Links van het ingangsportaal bevindt zich de driehoekig uitgebouwde erker over twee verdiepingen, voorzien van twee vensterassen, met schuifraam beneden en openslaand raam op de verdieping.

In de westgevel heeft de voormalige verpleegsterswoning van zuid naar noord: openslaande deuren, een deur met vierruits raam en zesruits bovenlicht, een klein venster en een schuifraam.

In de noordgevel bevindt zich in het midden een deur met aan weerszijden een schuifraam. Alle ramen in het complex worden door roeden in meerdere ruiten onderverdeeld.

Het dak is aan de korte zijden (noord en zuid) voorzien van gesneden windveren en aan de west- en oostzijde van een houten goot op klossen. In de dakschilden bevinden zich zes dakkapellen van zuid naar noord respectievelijk voorzien van: plat dak, zadeldak, plat dak, schilddak met piron, plat dak en zadeldak.

In het westelijk dakschild bevinden zich boven deze dakkapellen tevens twee daklichten ten behoeve van de verlichting van de middengang. De nok, doorbroken door drie schoorstenen, wordt op het noordelijk uiteinde bekroond door een piron, en aan de zuidzijde door een klokketoren met daarop een windvaan in de vorm van een hert, symbool van De Hartekamp.

In het interieur zijn met name van belang:de middengang met twee pompen;de wandbetimmering in de woningen;de inrichting van de regentenkamer met betimmering en houten schouw, voorzien van een marmeren gedenkplaat met de volgende inscriptie in kapitale letters:"12 JUNI 1900 IN DANKBARE HERINNERING AAN DE STICHTERS B.A. BARON VAN VERSCHUER EN M.A. BARsse VAN VERSCHUER-BRANTS 23 JULI 1901";boven deze inscriptie een plaat van keramiek met daarop in glazuur aangebracht: links het wapen van de familie Van Verschuer, rechts van de familie Brants. Ter weerszijden van de schouw hangen portretten: rechts van het echtpaar Van Verschuer-Brants, links van dominee J.A. Gerth van Wijk. Voorts bevinden zich in de kamer foto's waarop de verschillende fasen van de bouw (1900/1901) te zien zijn en twee gietijzeren consoles, elk in een hoek van de kamer aangebracht, oorspronkelijk bestemd voor gasverlichting.

Waardering

Het blok bejaardenwoningen is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als hoofdonderdeel van het beschreven complex.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaVan Verschuer Brantslaan12121 EZBennebroek
NeeVan Verschuer Brantslaan32121 EZBennebroek
NeeVan Verschuer Brantslaan52121 EZBennebroek
NeeVan Verschuer Brantslaan72121 EZBennebroek
NeeVan Verschuer Brantslaan92121 EZBennebroek
NeeVan Verschuer Brantslaan112121 EZBennebroek
NeeVan Verschuer Brantslaan132121 EZBennebroek
NeeVan Verschuer Brantslaan152121 EZBennebroek
NeeVan Verschuer Brantslaan172121 EZBennebroek
NeeVan Verschuer Brantslaan192121 EZBennebroek
NeeVan Verschuer Brantslaan212121 EZBennebroek
NeeVan Verschuer Brantslaan232121 EZBennebroek

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieCultuur, gezondheid en wetenschapSociale zorg, liefdadigheidHofje

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
BennebroekA1368

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

MRS-aanv.

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Woningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Woonblok

MRS-aanv.

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19001900exactvervaardiging

MRS-aanv.

19841985exactrestauratie

MRS-aanv.