Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
495679
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
15 januari 1996
Kadaster deel/nr: 
8000/39
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Koggenland
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Obdam
X-Y coördinaat: 
122527 - 520949

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Naar ontwerp van A.C. Bleijs gebouwde VILLA (rond 1880) in eclectische trant, waarbij muurwerk en gevelsculpturen in de trant van onder meer de neo-renaissance samengaan met een schilderachtige kapbehandeling. De villa, in oorsprong gebouwd als notariswoning, staat aan de oostzijde van de Dorpsstraat, in het centrum van Obdam. De noklijn is evenwijdig aan de straat.

N.B. De éénlaags aanbouw aan de achterzijde valt buiten de bescherming.

Omschrijving

Op vrij grondplan gebouwde villa bestaande uit parterre, verdieping en kapverdieping, onder uit schild- en zadeldak samengestelde kap met lei in Maasdekking. De kap heeft een steile helling en een gemetselde schoorsteen op elk van de beide nokpunten. De overstekende gootlijsten rusten op gesneden consoles, het zadeldak heeft beschot rond de windveren en in de geveltop (kapverdieping). De geveltop bevat de voet van een makelaar. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen, waarin ter decoratie speklagen en ruitvormen zijn aangebracht door middel van roodgekleurd voegwerk. De decoratie bevat voorts onder meer een cordonlijst ter hoogte van de verdiepingvloer, alsmede gevelsculpturen met voorstellingen van dierenkoppen, consoles en sluitstenen in bakaardewerk. Onder de cordonlijst bevindt zich een fries in rode en gele tegels. Lijstwerk bevindt zich ook onder de gootlijst, onder meer met tegelwerk in rode en gele tegels en in de vorm van een tandlijst. De asymmetrische voorzijde (W) heeft links een vlak gevelgedeelte van drie vensterassen. Rechts daarvan bevindt zich een vooruitspringend gevelgedeelte met genoemde geveltop en driezijdige erker op de parterre. De vensters op de parterre zijn alle getoogde schuifvensters met T-profiel. De as direct links van het vooruitspringende gevelgedeelte bevat een getoogd zesdelig kozijn met daarin een paneeldeur met ijzeren harnas. De vensters op de verdieping zijn in het vlakke gevelgedeelte alle rechthoekige schuifvensters met T-profiel. Het vooruitspringende gevelgedeelte heeft boven de erker een driedelig kozijn met serlianamotief. Het kozijn bevat onder meer een dubbele deur met glaspanelen geflankeerd door zuilvormige onderdelen met kapitelen. De dubbele deur geeft toegang tot het plat boven de erker dat door een balustrade in metselwerk en zandsteen wordt begrensd. De kapverdieping heeft onder de geveltop een getoogd kozijn met dubbel bovenlicht en dubbele paneeldeur. Hiervoor bevindt zich een klein balkon, rustend op getrapte consoles en samengesteld uit zandsteen en ijzer. Boven de middelste as van het terugliggende gevelgedeelte bevindt zich een onder plat dak geplaatse dakkapel met wangen en dubbel raam. De linkerzijde (N) heeft op de parterre een gedeeltelijk onder plat dak en gedeeltelijk onder leigedekt tentdak gebrachte uitbouw op onregelmatige plattegrond waarin getoogde houten en ijzeren vensters zijn aangebracht. Aan de voorzijde (W) van deze uitbouw bevindt zich een paneeldeur met getoogd bovenlicht. De verdieping van de linkerzijde heeft rechts (W) een blind gevelvlak met centraal geplaatste sculptuur. Links hiervan bevinden zich achtereenvolgens een dubbele openslaande deur met glaspanelen en een spaarveld. Hierboven bevindt zich een forse dakkapel met onder fronton geplaatste middenpartij geflankeerd door een dubbel raam. De dakppel heeft een plat dak en wangen. De rechterzijde (Z) heeft een middenrisaliet onder vergelijkbare geveltop als die aan de voorzijde. De middenrisaliet heeft op de parterre twee getoogde dubbele deuren, op de verdieping twee T-vensters en op de kapverdieping twee dubbele ramen met driehoekige bovenzijde. De parterre van de rechterzijde heeft aan weerszijden van de middenrisaliet een getoogd venster, de verdieping is aan weerszijden van de middenrisaliet blind en voorzien van een centrale gevelsculptuur. De achterzijde (O) is als gevolg van aanbouw en dakopbouw in oorspronkelijke vorm alleen op de verdieping zichtbaar gebleven en bevat daar een risalerende middenpartij met spaarveld en rond venster. De gevelvlakken aan weerszijden van deze middenpartij hebben een T-venster.

Waardering

De villa is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van laat 19de-eeuwse villa-architectuur op het platteland. De villa heeft situationele waarde door de prominente stedebouwkundige situering.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaDorpsstraat1111713 HDObdam

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Woonhuis

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
ObdamB1335

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Eclecticismeinvloeden

MRS-aanv.

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Woningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Villa

MRS-aanv.

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18801880globaalvervaardiging

MRS-aanv.

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Bleijs, A.C. ; Noord-Hollandarchitect / bouwkundige / constructeur

MRS-aanv.