Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
495730
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82783/62
Kadastrale aanduiding
Wognum N 287
Dorpsstraat 117, 1688 CD te Nibbixwoud

Omschrijving

Inleiding STOLPBOERDERIJ van het afgeleide Westfriese type met staartstuk en aangebouwde schuur, gelegen aan de noordwestzijde van de Dorpsweg en hiervan gescheiden door een ijzeren hek. De stolpboerderij dateert waarschijnlijk uit het vierde kwart van de 19de eeuw, maar is mogelijk in kern ouder. Omschrijving Stolpboerderij op rechthoekig grondplan met staartstuk aan de rechterzijde (NO) en haaks hierop de schuur. De stolpboerderij heeft een schilddak dat boven het staartstuk overgaat in een zadeldak. Het rietgedekte schilddak heeft een pannenrand (behalve boven de darswand) en spiegels die bedekt zijn met zwarte Hollandse pan. De spiegel aan de voorzijde (ZO) is getoogd en de spiegel aan de linkerzijde (ZW) is getrapt. De zadeldaken van staartstuk en schuur (achterzijde schilddakbeëindiging) hebben geschubde windveren en zijn bedekt met zwarte Hollandse pan. De noklijnen van schild- en zadeldak (staartstuk) lopen evenwijdig aan de weg. De noklijn van de schuur staat haaks op de weg. De houten inwendige vierkantsconstructie bestaat uit vier pijlers met dekbalkgebinten en overstek aan de linkerzijde (ZW). Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen, de darswand heeft gerabatte delen, de geveltop van het staartstuk heeft verticaal beschot. De voorzijde (ZO) is een lijstgevel met vijf vensterassen, voorzien van getoogde schuifvensters. Rechts van de lijstgevel de terugliggende darsdeur met daarboven een tweelichtsvenster. Rechts naast de darsdeur een opgeklampte deur met drieruits bovenlicht. De genoemde darswand aan de rechterzijde (NO) heeft een voeting in rode baksteen. Het uitspringende staartstuk heeft een liggend vierruitsvenster. de topgevel van het staartstuk heeft een paneeldeur met bovenlicht, daarnaast een tweeruitsvenster en in de geveltop een transportluik met tweeruits bovenlicht. De oorspronkelijke onderdelen in de lijstgevel aan de linkerzijde (ZW) van de stolpboerderij zijn een paneeldeur met ijzeren harnas en twee schuifvensters. De achterzijde (NW) is een lage wand waarvan de openingen van de stalvensters zijn dichtgezet. De topgevel van de schuur heeft een dubbele opgeklampte deur en in de geveltop een vierruitsvenster. De overige zijden van de schuur zijn merendeels blind. Het hek is een gedecoreerd ijzeren spijlenhek met twee hogere draaibare toegangsgedeelten. Waardering De stolpboerderij met bijbehorend hek is van algemeen belang uit architectuur en cultuurhistorisch oogpunt als vrijwel gaaf bewaard gebleven voorbeeld van laat 19de-eeuwse landelijke bouwkunst.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Boerderij(M1)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1880
1880
globaal
vervaardiging
1875
1899
globaal
MRS-aanv.

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Stolpboerderij MRS-aanv.

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden
MRS-aanv.