Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
496075
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82763/197
Kadastrale aanduiding
Oud-Vossemeer K 1463
Dorpsweg 9, 4698 RD te Oud-Vossemeer

Omschrijving

Inleiding

Rooms katholieke pastorie, rond 1872 in opdracht van het bestuur van de Sint Willibrordusparochie gebouwd in een aan de waterstaatsstijl verwante architectuur naar ontwerp van architect C. van Genk. De pastorie is direct naast de rooms katholieke kerk (Rijksmonument) uit 1841 gelegen. Als aannemer wordt Hoppenbrouwer genoemd. Na de bouw van deze pastorie werd de oude pastorie bij de kerk getrokken.

Omschrijving

Blokvormig, 5 traveeën breed bouwvolume met verdieping; streng symmetrische opzet en geheel gepleisterde lijstgevels.

De voorgevel bezit als hoofdgevel hoeklisenen en een middenrisaliet, afgesloten door een driehoekig fronton, waarin de entree met natuurstenen omlijsting en bordestrap is opgenomen.

Voorts is deze gevel gedecoreerd met vensteromlijstingen, pleisterwerk decoraties onder de verdiepingramen, natuurstenen cordonlijst, plint en borstweringpanelen en een bloklijst in het hoofdgestel.

Houten kozijnen met afgeronde schouders, voorzien van schuiframen met 4-ruits onderramen en glas-in-lood bovenramen. Het tentdak is gedekt met gesmoorde tuile du nord en voorzien van een met zink beklede nokpiron.

De gepleisterde achtergevel bezit een middenrisaliet met ingang en enige originele vensters; overige vensters vernieuwd.

Het interieur stamt grotendeels uit de bouwtijd met ondermeer op de begane grond rijke originele stucplafonds met gedetailleerd middenmotief in linker en rechter voorkamer en rechter achterkamer. Rechter voor- en achterkamer met tussendeuren. In de benedenhal ondermeer gepleisterde wanden met gestucte pilasters; in de bovenhal sober stucplafond. Kelder met gemetselde gewelfjes met stalen ribben.

Waardering

Monumentale en architectonisch karakteristieke negentiende eeuwse pastorie, behorend tot een negentiende eeuws katholiek kerkcomplex, als zodanig van cultuur- en architectuurhistorische- en ensemble waarde.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerkelijke dienstwoning Pastorie(F)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1872
1872
globaal
MRS-aanv.

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Waterstaatsstijl
invloeden
MRS-aanv.

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Hoppenbrouwer ; Zeeland
aannemer / uitvoerder
MRS-aanv.