Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
496135
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82784/133
Kadastrale aanduiding
Oud-Vossemeer K 1969
Oud-Vossemeer K 806
Patrijzenweg 28, 4698 AB te Oud-Vossemeer
Patrijzenweg 28 N01, 4698 AB te Oud-Vossemeer

Omschrijving

Inleiding

Torenstation voor electricteitsverdeling met dienstwoning, in verband met de aansluiting van Tholen en Sint Philipsland op het electriciteitsnet, rond 1927 aan de dorpsrand gebouwd in een sobere, zakelijk-traditionele trant. De electriciteit werd verkregen via de voedingskabel uit Nieuw-Vossemeer.

Omschrijving

Zowel de woning als het bedrijfsgedeelte is uitgevoerd met sobere gevels, opgetrokken uit roodbruine machinale baksteen in halfsteens- resp. staandverband.

Het bedrijfsgedeelte is voorzien van enig siermetselwerk in zwartige baksteen rond de gevelopeningen en bezit de, voor dit type bebouwing karakteristieke, lage tweelichtramen en zware deur met bijzonder, oorspronkelijk beslag. In de toppen en aan de zijgevels bevinden zich nog de aansluitpunten voor het verdwenen bovengronds electriciteitsleidingennet. Tegen de achtergevel van het bedrijfsgedeelte, dat momenteel als transformatorgebouw in gebruik is, bevindt zich een kleine, aanbouw met plat dak, voormalige kantoor/werkplaats. De ramen en deuren van de woning zijn sterk vereenvoudigd, zonder onderverdelingen of roedeverdelingen.

De woning en het bedrijfsgedeelte bezitten zadeldaken met de nokken dwars op de straat, gedekt met rode groefpannen; het dak van het bedrijfsgedeelte is voorzien van wolfseinden; sobere houten boeiboorden en windveren.

Waardering

Bijzondere combinatie van voormalige dienstwoning en torenstation; het bedrijfsgedeelte in, voor Zeeland, unieke afmetingen en vormgeving, is door karakteristieke details duide- lijk als een gebouw van het electriciteitsbedrijf herkenbaar. Het bedrijfsgedeelte weerspiegelt de wijzigingen in het distributie-systeem van dit, voor de ontwikkeling van de streek belangrijke, nutsbedrijf. Als zodanig een complex van cultuur-historische en zeldzaamheidswaarde.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie Nutsbedrijf

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1927
1927
globaal
MRS-aanv.

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Interbellum-architectuur
invloeden
MRS-aanv.