Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
504564
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82973/194
Kadastrale aanduiding
Weesperkarspel N 38
Lange Stammerdijk 20, 1109 BN te Amsterdam

Omschrijving

POLDERMOLEN van de Gemeenschapspolder, een polder die begin 18e eeuw door concentratie van een aantal kleinere polders is ontstaan en als zodanig toch ook al een wat bijzondere plaats inneemt in de historie van de waterschappen. Naar aanleiding hiervan werd deze molen gebouwd.

Eikehouten romp uit ca 1707 op gemetselde penanten met daartussen veldmuren, met MOLENWERF en gemetselde WATERGANGEN. De onderzijde van de romp beplankt met rabatdelen, daarboven gedekt met riet. Aanvankelijk gebouwd als schepradmolen, maar in 1893 nog vervijzeld, dat wil zeggen dat het scheprad als wateropvoerwerktuig werd vervangen door een vijzel met daarbij behorende, toen geheel nieuw gemaakte, watergangen.

De molen moet gerekend worden tot de laatsten die nog op zo'n wijze verbeterd, "gemoderniseerd" werden. Hij staat nog steeds op een hoofdpunt in de oude waterstaatkundige infrastructuur van het gebied en heeft, gelegen aan het riviertje de Gaasp, een belangrijke landschappelijke betekenis.

De molen behoort tot de weinige poldermolens die in deze regio zijn overgebleven en heeft daarbinnen als vijzelmolen ook nog een aparte positie.

Hij is door zijn plaats, type en behouden hoofdvorm architectuur- en cultuurhistorische van betekenis en vanwege de betrekkelijke zeldzaamheidswaarde als poldermolen van landelijke betekenis.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Molen

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Vijzelmolen

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing