Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
504839
Complexnummer
504733 - Vondelpark
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82953/127
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Amsterdam U 8413
Amsterdam U 8415
Amsterdam U 8412
Amsterdam U 11490
Amsterdam U 4875
Amsterdam R 6450
Amsterdam U 4899
Amsterdam R 3508
Amsterdam U 9533
Amsterdam U 4115
Amsterdam U 8801
Amsterdam U 8371
Amsterdam, Rij- en wandelpark, de slurf, in Vondelpark, Zuid

Omschrijving

Omschrijving

Vanaf de Stadhouderskade in enigszins zuidwestelijke richting en in twee afzonderlijke fasen tot stand gekomen parkaanleg van het eerste Amsterdamse rij- en wandelpark (Vondelpark). De eerste fase kwam tot stand in 1864-65 en bestaat uit een smalle strook als aanlooproute van het eigenlijke park, ook wel 'de slurf' genoemd met daarop aansluitend een romantisch parkdeel. De aanlooproute loopt tot iets voorbij de Vondelbrug. Het 'romantische' deel kenmerkt zich door de aanwezigheid van drie golvende vijverpartijen met eilandjes (2) waartussen een stelsel van eveneens golvende rij-, wandel- en ruiterpaden is uitgezet. Het terrein is op bepaalde plekken enigszins geaccidenteerd en voorzien van in het oog vallende objecten (Vondelmonument), solitaire boomgroepen, exoten en bossages. Dit parkdeel loopt ongeveer tot aan de huidige Gerard Brandtstraat in het noorden en de Cornelis Schuytstraat in het zuiden. De tweede fase kwam gereed in 1877 en vertoont een meer landgoed-achtig karakter door de aanwezigheid van een koeien- en schapenweide. Karakteristiek voor de weides zijn de open structuur en de fantastisch uitgegroeide boomformaties als schuil- of schaduwplekje voor de dieren. Daartussenin ligt een grote speelweide. Ook in dit parkdeel een aantal golvende vijverpartijen met eilandjes (5). Geraffineerd in het ontwerp is de in de ZW-hoek uitgegraven slingerende vijverpartij die aan beide zijden doorloopt in (en aldus ook een relatie verkrijgt met) het ten zuiden van het Vondelpark gelegen Willemspark, het enige villapark van Amsterdam. Het plantenassortiment is zo gekozen dat praktisch het gehele jaar door de visuele effecten gehandhaafd blijven. De over het algemeen nog grotendeels aanwezige oorspronkelijke ruimtelijke indeling van het park bepaalt de zichtlijnen op bouwwerken, beelden, bijzondere begroeiing, waterpartijen met eilandjes, de weides en de beplanting.

Waardering

Parkaanleg van algemeen belang vanwege de over het algemeen gaaf bewaarde aanleg in landschappstijl bestaande uit rij-, wandel- en ruiterpaden, waterpartijen met eilandjes en de weides alsook zichtassen.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 504733. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Park

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1864
1865
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing