Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
505360
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82874/125
Kadastrale aanduiding
Amsterdam U 5797
Emmalaan 9, 1075 AT te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

In 1911 door J.F. Staal jr. in Rationalistische-trant opgetrokken rechterdeel en haaks gelegen zijde van DUBBELE VILLA op de hoek van Emmalaan en Emmaplein in opdracht van F. Kampf en J.H. Werner jr.

Hoewel genummerd Emmalaan 9 ligt de hoofdingang aan Emmapleinzijde.

Omschrijving

Kopse zijde van een op nagenoeg vierkante plattegrond in lichtbruine baksteen opgetrokken dubbel villa op een natuurstenen plint bestaande uit sousterrain, hoofdverdieping, een terugliggende bovenverdieping en een kapverdieping onder een zadeldak bedekt met zwarte pannen.

Voorgevel bestaande uit twee traveeën eindigend in een top waarop een kleine in decoratief metselwerk uitgevoerde bakstenen schoorsteen. De zijden van de topgevel zijn voorzien van een natuurstenen zaagtand.

Erker in linkertravee over sousterrain en hoofdverdieping met bovenliggend balkon met ajour borstwering. In de erker ter hoogte van hoofdverdieping een tweelingvenster onderverdeeld door een gemetselde stijl met halfronde bovenlichten. Boven venster getoogde strekkenlaag. Natuurstenen onderdorpels. Alle overige vensters - nu eens gekoppeld, dan weer zelfstandig - regelmatig over de gevel verdeeld. Ingang terugliggend onder boogvormige portiek met getoogde, houten panelendeur waarin venster.

Ter hoogte van de bovenverdieping komt de overgang naar de linkerzijgevel, bestaande uit twee traveeën, tot stand door een afgeschuinde hoektravee waarin een venster met schuifraam en bovenlicht met onderliggend driehoekvormig balkon met een decoratief opengewerkte borstwering.

Drielingvenster in hoofdverdieping onderverdeeld door gemetselde stijlen waarin glas-in-lood ramen.

Boven de smalle travee, waarin twee diepgelegen eveneens smalle vensters - waarvan de onderste getoogd - een hoog opgemetselde schoorsteen.

Aan de Emmalaan-zijde bevindt zich een dienstingang.

Waardering

Haaks gelegen zijde rechterdeel van dubbele villa van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde alsmede vanwege de situationele waarde wegens de ligging aan de belangrijke stedebouwkundige as Vondelpark-Amsterdams Lyceum en als onderdeel van het enige in Amsterdam gerealiseerde villapark.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis