Actualiteit gegevens: 21-03-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
505864
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
29 oktober 1996
Kadaster deel/nr: 
13798/40
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Amsterdam
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Amsterdam
X-Y coördinaat: 
120636 - 485546

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

In 1910 tot stand gekomen geheel vrijstaande villa op de hoek van het Museumplein en de Teniersstraat. De voorgevel ligt aan het Museumplein; de achtergevel ligt aan de alleen aan de oostzijde bebouwde Van Miereveldstraat. De opdrachtgever was L.B. van Nierop. De architect was J. Stuyt. De villa is gebouwd in een historiserende stijl geënt op het Hollands classicisme. In 1933 werd in dit pand het 'Maison Descartes' van het inmiddels verhuisde 'Institut Français' gevestigd.

Omschrijving

Gemetselde geheel vrijstaande villa ontworpen op een samenge steld rechthoekige plattegrond. Het geheel wordt gedekt door een samengesteld en deels afgeknot schilddak gedekt met leien. Zinken bescherming bij de schildranden en op de vorsten. Vier gemetselde schoorstenen op de hoeken van het afgeknotte deel van het schilddak. Boven de uitkraging van de schoorsteen bevindt zich de rookopening, afgedekt door een tentdak met ingezwenkte schilden. Deze kleine zinken tentdaken worden door een piron bekroond. Men onderscheidt vier bouwlagen: souterrain, hoofdverdieping, verdieping en kapverdieping.

Alle gevels worden verticaal geleed middels geblokt gemetselde (hoek)lisenen.

De NW-gevel of voorgevel heeft een representatief rechterdeel. Aan de linkerzijde bevindt zich een ten opzichte van de voor gevel teruggezette één travee brede 'aanbouw'. Ter hoogte van het souterrain wordt met in- en uitspringende baksteenlagen een rustica-effect beoogd. In totaal ziet men hier vier kruisvensters met elk vier gelijkvormige ruiten. Onmiddellijk links van het midden van het rechtergeveldeel bevindt zich de toegangspartij. Een kleine trap leidt van de poort in het omlopende tuinhek naar de lager gelegen toegangsdeur. Deur gevat in een geprofileerd kader. Boven de toegangsdeur en ter hoogte van de geprofileerde natuurstenen cordonlijst een hiermee in karakter overeenkomstige balconplaat. Het balcon rust op twee vrijstaande zuilen met zwelling en Dorisch kapiteel. Op het balcon twee vierkante posten op basement, met uitkraging en sierbol. Tussen deze posten een sier-smeedijzeren hek met guirlandes en krans. Op de hoofdverdieping verleent een dubbele openslaande deur met hoog bovenlicht toegang tot het balcon. Deur en bovenlicht met meerruits roedeverdeling. Ook de vier overige kruisvensters met bovenlichten hebben meerruits roedeverdeling. Vensters en balcondeur afgesloten met smal fries en kroonlijst. In het rechtergeveldeel steunen de onder dorpels van de vensters op kleine natuurstenen consoles.

Op de verdieping aan de rechterzijde vier Franse balcons met siersmeedijzeren hek met guirlandes en kransen. Dubbele openslaande deuren met meerruits roedeverdeling en tweedelig meerruits bovenlicht met tuimelramen. Uitkragende natuurstenen onderdorpel. Aan de linkerzijde een venster met dubbel draai raam en bovenlicht, beide met meerruits roedeverdeling. Het rechtergeveldeel heeft boven het fries een uitkragende goot lijst met kroonlijst en consoles. Het linkerdeel heeft een eenvoudiger gevelbeeindiging. Op het dakschild drie dakkapellen. Vensters met dubbele draairamen en tweeruits roedeverdeling. De centrale dakkapel heeft een segmentvormig fronton met kroonlijst, de overige twee een klassiek fronton. Tussen de schoorsteenvoeten een klein boogvormig daklicht met kroonlijst.

De NO-gevel of linkerzijgevel kenmerkt zich tegenwoordig door een excentrische middenrisaliet. Het vermoeden bestaat echter dat het rechterdeel van de linkerzijgevel en het linkerdeel van de voorgevel een later toegevoegde aanbouw betreffen. Op het niveau van het souterrain hetzelfde rustica-effect als aan de voorgevel. Verder enkele kruisvensters met roedeverdeling. Boven de natuurstenen en geprofileerde cordonlijst twee hoge vensters op de hoofdverdieping van de middenrisaliet; vorm van een kruisvenster met meerruits roedeverdeling in ramen en bovenlichten. Boven het smalle fries nog een kroonlijst. Licht geprofileerde onderdorpel. Aan de rechterzijde een breed venster met erkerachtige en driezijdig licht uitgebouwde verdeling van stijlen en kalf. Meerruits roedeverdeling in ramen en bovenlichten; gedichte onderzijde. Boven het smalle fries een kroonlijst. Op de verdieping van de middenrisaliet aan de linkerzijde een gevelsteen met jaartal '1910'. Gevelsteen omgeven door een krans en guirlandes. In het rechtergeveldeel een venster identiek aan dat van het linkergeveldeel van de voorgevel. Het linkerdeel van de zijgevel verraadt met drie kleine vensters het daarachtergelegen trappenhuis. Met uitzondering van het rechterdeel wordt deze zijgevel boven het fries afgesloten door een gootlijst als vermeld bij de voorge vel. Twee dakkapellen met enkel of dubbel draairaam en meer-ruits-roedeverdeling.

De ZO-gevel of achtergevel wordt overheerst door een grote vijfzijdigeerkeruitbouw aan de hoofdverdieping. De erker rust op twee zuilen op basement en met Dorisch kapiteel. Aan vijf zijden vensters met boven het kalf een bovenlicht met meer-ruits-roedeverdeling. Glas-in-lood ruitvulling. Op de erker een hiermee gelijkvormig balcon met siersmeedijzeren hek tussen houten posten en leuning. Een dubbele openslaande deur verleent toegang tot dit balcon. Om deze deur zij- en boven licht met roedeverdeling. De onderzijden zijn gedicht. Rustica-effect ter hoogte van souterrain, overige vensters en gevelbeeindiging overeenkomstig linkerzijgevel en voorgevel, met uitzondering van de 'aanbouw'.

Op het dakschild twee dakkapellen van verschillende afmetingen en een daklicht als aan de voorgevel. Aan de rechterzijde een recent liggend dakvenster.

De ZW-gevel of rechterzijgevel heeft benevens de genoemde elementen als rustica-effect, vensters, gevelbeeindiging en dakkapellen, een rechthoekige erkeruitbouw over souterrain en hoofdverdieping. Deze uitbouw bestaat op het niveau van de hoofdverdieping uit een serre met rondom gelede vensters met bovenlichten, kroonlijst en plat dak.

Waardering

Vroeg 20ste-eeuwse villa in historiserende trant van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde. Van bijzonder belang vanwege zijn stedebouwkundige en situationele waarde; verder van belang als onderdeel van de villabebouwing rondom het Museumplein en meer in het bijzonder als onderdeel van het zuidoostelijke villablok, ingesloten door de Teniersstraat, de Van Miereveldstraat, de Gabriël Metsustraat en het Museumplein.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaMuseumplein111071 DJZuidAmsterdam

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Woonhuis

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
AmsterdamR4935