Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
506116
Complexnummer
506109 - De Achterhoek
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82848/171
Kadastrale aanduiding
Deventer L 2037
Deventer L 5566
Deventer L 2035
Deventer L 5565
Deventer L 2034
Deventer L 5567
Bij Colmschaterstraatweg 9, 7429 AB te Colmschate

Omschrijving

De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG van de buitenplaats De Achterhoek kent een eenvoudige, landschappelijke aanleg die vermoedelijk omstreeks 1830 is ontstaan. Vanaf de Colmschaterweg loopt een slingerende oprijlaan naar het vrijwel vierkante voorplein. Rondom het hoofdgebouw en het koetshuis kenmerkt de tuin- en parkaanleg zich door een besloten karakter. Ten noorden en oosten van het hoofdgebouw ligt een royale open gebied met thans (1997) weiden en bouwland. De aanleg wordt grotendeels omgeven door een droge gracht en wordt voor ca. driekwart omsloten door een singel.

Aan de noordwest-zijde verbreedt en verdiept de gracht zich tot een slingerende waterpartij die dwars op de zichtas voor het huis ligt en als een voorgrond voor het zicht dient. Aan de noordelijke ronding van de waterpartij staan hoge bomen die het besloten gedeelte afschermen van de het open gebied.

Thans (1997) wordt rondom de buitenplaats een woonwijk aangelegd waarin de zichtlijn vanaf het huis in een groenzone buiten de omgrenzing van de buitenplaats wordt voortgezet.

Waardering

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats De Achterhoek, van algemeen belang:

-als zeldzaam en representatief voorbeeld van een midden-19de-eeuwse kleinschalige aanleg in landschapsstijl;

-vanwege het belang van de aanleg voor de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur;

-vanwege de vrij gaaf bewaarde structuur;

-vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 506109. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1850
1850
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Classicisme
stijlzuiver