Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
506207
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82783/141
Kadastrale aanduiding
Fijnaart N 364
Oudemolensedijk 16 A, 4793 TH te Fijnaart

Omschrijving

Inleiding

Vrij gelegen, niet meer geheel complete bakstenen windkorenmolen uit (naar alle waarschijnlijkheid) 1845 en een - beschermenswaardig - bakstenen molenaarshuis uit 1897.

Omschrijving

Conisch toelopende molenromp, opgetrokken in baksteen, met diverse over de romp verspreid aangebrachte rondboogvensters; de romp is met een kap gedekt. Stelling en wieken ontbreken. Inwendig zijn de bovenas, koningsspil, het volledige luiwerk, de trappen, alle zolders en balklagen in tact.

Waardering

De molen heeft oudheidkundige waarde (naar alle waarschijnlijkheid 1845) en beschikt nog over een belangrijk deel van de inwendige oorspronkelijke technische voorzieningen die voor de uitoefening van de functie - het malen van graan - onontbeerlijk zijn; de algemene betekenis voor de geschiedenis van het historisch bedrijf alsmede voor die van de agrarische geschiedenis is als gevolg evident. De vrije ligging biedt de molen vanouds een goede windvang hetgeen de historische ensemblewaarde in belangrijke mate kenmerk t en ondersteunt. In het vlakke polderlandschap biedt de molen een opmerkelijk historisch herkenningspunt en karakteristieke belevingswaarden aan de streek terwijl dit beeld in nationaal opzicht symbolische betekenis en waarde vertegenwoordigt. Het nabij gelegen molenaarshuis (1897) bezit weliswaar zelfstandige monumentwaarde maar verleent aan de molen een karakteristiek complement waardoor een algemeen historisch sociaal-cultureel patroon van de nauwsluitende combinatie wonen/werken in één oogopslag tot uitdrukking wordt gebracht. Voor de geschiedenis van de molenbouw is de molen in zekere zin van bijzondere betekenis want het is het laatste voorbeeld van een ronde stenen windkorenmolen in het Westbrabantse kleipoldergebied. De nabijgelegen vroegere zeedijk voegt daar in historisch opzicht nog een duidelijke waarneembare waarde aan toe; in dit kader beschikt de molen over een nationaal monumentenbelang.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1845
1845
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing