Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
506247
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82765/23
Kadastrale aanduiding
Sprang C 10
Winterdijk 16, 5161 PH te Sprang-Capelle

Omschrijving

Inleiding

DIJKBOERDERIJ bestaande uit woonhuis en schuur onder één dak van het lage type met rieten wolfdak. Aan de dijk ligt een gepotdekseld schuurtje onder zadeldak met rode Oudhollandse pannen. De boerderij ligt in de buurtschap Labbegat dat zich met een eigen haven ontwikkelde tot een industriële kern van bescheiden omvang. De boerderij dateert uit de vroege 19de eeuw.

Beschrijving

Het eenlaags woonhuis is opgetrokken uit handvorm baksteen met vlechtingen en g edekt door een rieten wolfdak met twee schoorstenen. In de drie raamassen brede voorgevel ligt de ingang met vernieuwde paneeldeur links en rechts twee schuifvensters met luiken en een halfvenster met luik in de zijmuur. Op zolder een vierruitsvenster. Strekken boven de vensters. Smeedijzeren sierankers in de voorgevel, staafankers in de overige muren. Op het erf is aan de linkerzijmuur een aanbouw in handvorm baksteen onder zadeldak met zwarte Oudhollandse pannen en vernieuwde ingang en vensters. In de rechterzijmuur het opkamerraam. Achter de brandmuur een aanzienlijk lager vloerniveau met een uitbouw waarachter de verbrede schuur, beide onder lagere dakvoet. In het woonhuis liggen schuifvensters met bovenlicht. Bouwnaden en de toepassing van verschillende soorten baksteen in de achter- en zijgevels duiden op wijzigingen in verschillende periodes. De linkerzijmuur van het bedrijfsgedeelte is geheel opgetrokken uit rode machinale baksteen met kleine stalraampjes van verschillende grootte. In de achtergevel ligt onder het wolfeind een hooiluik. Verder dubbele opgeklampte inrijdeuren en twee lage houten deuren onder een gewapend betonnen latei en drie zesruits betonnen stalramen.

Inwendig is het woonhuis geschikt gemaakt voor gedeelde bewoning. De hoofdopzet met opkamer en onderkelding tussen woon- en bedrijfsgedeelte is herkenbaar. In het bedrijfsgedeelte is een gaaf overstekend dekbalkgebint bewaard.

Het terrein is van de weg gescheiden door een ijzeren sierhek met spiraalvormen, pijlpunten, blad- en pijnappelmotief.

Waardering

De boerderij heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een sociaal-economische ontwikkeling van het kleinschalige bedrijf. Zij heeft architectuurhistorische waarde wegens de herkenbaarheid van de hoofdstructuur. Door haar markante ligging aan de dijk in een klein industrieel gebied draagt de boerderij, mede door haar historische zeggingskracht, bij tot de visuele gaafheid van de omgeving.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M)