Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
506249
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82765/10
Kadastrale aanduiding
Sprang B 5942
Kerkstraat 137, 5161 EC te Sprang-Capelle

Omschrijving

Inleiding

KORTGEVELBOERDERIJ daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw, bestaande uit een woonhuis en lager aangebouwde schuur met dwarsuitbouw linksachter. Gelegen aan de oude bewoningsas van Sprang op de voor de Langstraat karakteristieke wijze van ten opzichte van elkaar verspringend gebouwde huizen.

Beschrijving

Het eenlaags onderkelderde woonhuis is opgetrokken in kruisverband van IJsselsteen met rode baksteen in de strekken boven vensters en voordeur. Het heeft een zadeldak tussen tuitgevels gedekt met rode Oudhollandse pannen. De tuitgevel vóór heeft een rollaag en een getrapte afsluiting met halfronde bekro- ning, waaronder een toppilaster. De afsluiting van de tuitgevel achter is veranderd door een grotere schoorsteen. Staafankers met geometrische inkerving in alle muren. In de voorgevel ligt links van het midden de ingang met paneeldeur met snijwerk en gedeeld bovenlicht. Aan de linkerzijde één zesruits-, aan de rechterzij de twee zesruitsschuifvensters. Op de zolder twee T-vensters. Gepleisterde plint. De hardstenen dorpel en stoepplaat voor de ingang liggen lager dan het straatniveau. In de rechterzijmuur ligt het voor dit type huis karakteristieke smalle hoge drie ruitsvenster. Voorts een eenruits en twee zesruitsvensters. In de linker zijmuur een kelderraampje en een T-venster. Inwendig zijn de hoofdindeling en oude onderdelen aanwezig. De middengang, belegd met cementtegels met floraal en rankenrandmotief, heeft tussendeuren ter hoogte van de keuken en naar de schuur. Rechts van de gang zijn voor- en achterkamer met elkaar verbonden door het verwijderen van de bedsteden met behoud van de tussenliggende originele kast. Links van de gang zijn in de ruimte tussen voorkamer en keuken de zoldertrap (vanuit de gang), de trap naar de overwelfde kelder (vanuit de keuken) en de kast en - /voormalige bedstedenwand (kamer en keuken) gegroepeerd. In de keuken is de brede schouw met geprofileerde lijst op consoles aanwezig. Alle deuren in het huis zijn opgeklampte deuren. Balkenzoldering in gehele huis. Op zolder twee dekbalkjukken met schaarspant en koppelbalk. De lagere, aangebouwde schuur is opgetrokken in kruisverband van IJsselsteen en heeft een zadeldak met wolfeind gedekt met rode Oudhollandse pannen. De achtermuur en aansluitende delen van de zijmuren zijn vernieuwd. De linkerzijmuur met semiklamp achterdeur met gedeeld bovenlicht en eenruitsvenster vertoont een bouwnaad op de aansluiting huis/schuur en hergebruikte handvormbaksteen. Vergroting van de schuur in de breedte door een deel onder lessenaardak en aansluitend een deel onder zadeldak met de nok dwars op de schuur. Beide delen in machi- nale baksteen. In de rechterzijmuur ligt een vierruitsschuifraampje met duimen in linkerkozijn. Na een bouwnaad is machinale baksteen toegepast. De achtermuur onder wolfeind is deels uit hout en machinale baksteen opgetrokken en heeft nieuwe deuren en ramen. Inwendig heeft de schuur de originele twee eenzijdig overstekende ankerbalkgebinten bewaard.

Waardering

De kortgevel boerderij heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een in de Langstraat tot ontwikkeling gekomen karakteristiek type. Het heeft architectuurhistorische waarde wegens de uit- en inwendig gaaf behouden hoofdstructuur van huis en schuur en onderdelen van het interieur. Het heeft ensemblewaarde wegens de verbondenheid met de historisch-ruimtelijke ontwikkeling van de streek (en is straatbeeldbepalend).

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Boerderij(M1)