Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
506256
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82762/28
Kadastrale aanduiding
Fijnaart O 32
Tonsedijk 16, 4793 SC te Fijnaart

Omschrijving

Inleiding

BOERDERIJCOMPLEX aan de Tonsedijk, de westelijke afsluiting van de in 1558 ingedijkte Nieuwe Fijnaartse Polder. Het complex is van het Westbrabantse type en bestaat uit een schuur met aangebouwd woonhuis met kaaskelder en een vrijstaand zomerhuis. Het is ontstaan tussen 1760 en 1780.

Beschrijving

Het eenlaags woonhuis is opgetrokken uit handvorm baksteen met een verweerde gewitte pleisterlaag. Het zadeldak tussen tuitgevels is gedekt met Oudholla ndse pannen en heeft een lagere dakvoet aan de voorgevel. Hierin bevindt zich de voordeur met geometrisch ingedeeld bovenlicht en rechts een twaalfruitsschuifvenster. Links zijn twee zesruitsschuifvensters geplaatst, waaronder zich twee getraliede openingen van de kaaskelder bevinden. In de zijgevels twee-, drie- en achtruitsvensters; bovendien een geschilderde zonnewijzer. Steekankers in alle muren waaronder één jaartalanker in de hogere achtergevel. Hierin liggen twee hoge vijftienruitsschuifvensters en e en bolkozijn met een enkelvoudig kozijn erboven bij de aansluiting van het huis tegen de kopgevel van de middenlangsdeelschuur. Deze is gedeeltelijk van hout en steen en heeft een wolfdak met ruitvormige asbestcementleien. In de kopgevels hoge inrijdeuren, aan het erf onder lessenaardak. In de lange zijgevels vierdelige getoogde stalraampjes en houten deuren.

Het zomerhuis ligt aan de wegzijde. Het heeft een zadeldak met kruispannen tussen met kleine drietrapbekroonde tuitgevels. De bakstenen muren met ste ekankers hebben onregelmatige raamopeningen, deels gedicht.

In het woonhuis is een waardevol interieur aanwezig met een houten kast en bedstedenwand met paneeldeuren gescheiden door pilasterpanelen met plint en bekroning.

Waardering

Het complex is van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een sociaal-economische ontwikkeling en uit het oogpunt van agrarische bedrijfsgeschiedenis. Het heeft architectuurhistorische waarde vanwege de typologische zeldzaamheid en gaafheid van de samenstellende bouwvolumes in hun functionele samenhang. Het is van belang vanwege de markante situering, verbonden met de ontwikkeling van de streek. Het complex is belangrijk vanwege gaaf behouden gebleven in- en exterieur en de historische zeggingskracht.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M)