Actualiteit gegevens: 31-08-2022

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
506627
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
St. Hubertuskerk
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
6 februari 1997
Kadaster deel/nr: 
82634/8
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Limburg
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Maastricht
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Maastricht
X-Y coördinaat: 
176190 - 319268

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

ST.HUBERTUSKERK, driebeukig met toren, waaronder een als patronaat ingerichte souterrainverdieping. Gesitueerd in de tussen Maas, Voedingskanaal en Zuid-Willemsvaart gesitueerde wijk Boschpoort. Gebouwd in expressionistisch stijl, in opdracht van bouwpastoor A. Lenders, naar een ontwerp van architect Jules Kayser, 1924-25. Het dak en de toren van de kerk werden respectievelijk in 1975 en 1977 gerestaureerd.

Omschrijving

Driebeukige kerk op kruisvormige plattegrond met toren en onderkerk, gekenmerkt door een expressieve, verticaal geaccentueerde architectuur.

Deze verticale accentuering wordt bewerkstelligd met een ranke, trapsgewijs toelopende toren met tentdak naast het toegangsportaal, smalle hoogoplopende vensters, zich trapsgewijs verjongende steunberen, een hoog kerkschip onder steil zadeldak met leien in Maasdekking, hoog oplopende schoorstenen en een hoge absis opgebouwd uit vijf smalle, trapsgewijs aflopende bouwvolumes. Zijbeuken onder lessenaarsdaken met leien in Maasdekking. Horizontale elementen vormen de plint-, dorpel en gevellijsten in beton. Van het vooraanzicht van de kerk gaat een sterke diagonale werking uit vanwege de zichtlijn tussen het tentdakje van de lage zijkapel, de steile dakhelling en het tentdak van de toren. Tussen toren en zijkapel is een gedrongen, drievoudige entreepartij met traptreden geplaatst. Expressiviteit in het metselwerk door de toepassing van het Vlaams metselverband, van verticale muizetandlijsten op de gevelhoeken, geprofileerde strekken, bloktanddecoraties, verspringende keperbooglijsten, siermetselwerk in blokverband in de plinten en het voorportaal.

Rechthoekige, ten dele dubbele, houten toegangsdeuren met decoratief beslag. Hoge, smalle stalen spitsboogvensters met glas in lood.

Rechthoekige, horizontaal gelede stalen drieruitsvensters met glas in lood, geplaatst in de uitstulpende kozijnen van de zijbeuken.

Spitsboogvormige houten kozijnen met meervoudige kruisgeleding.

Rechthoekige stalen vensters. Deels geblindeerde keperboogvormige vensterkozijnen in de kruisarmen. Rechthoekige galmgaten.

Rechts naast de entreepartij bevindt zich een H.Hartbeeld van Charles Vos, afkomstig van Staalwerken "De Maas". De kerk wordt gedeeltelijk omgeven door een lage bakstenen erfafscheiding met ezelsrug.

Klokkenstoel met gelui bestaande uit een klok van een onbekende gieter, 1925, diam. 48 cm en een moderne klok.

In het door de Art Déco beïnvloede INTERIEUR zijn diverse delen van de gewapend betonconstructie en veel expressief schoon metselwerk in rode en/of gele baksteen zichtbaar. In het schip bevinden zich spitse houten gewelven op spitsboogvormige bakstenen ribben met trekstangen. Spitse houten gewelven in de transepten, vlakke houten gewelven in de zijbeuken. Het oxaal met orgel rust op rijk geornamenteerde consoles.

De kerk heeft een zwart-grijs geblokte hardstenen vloer, vloeren van twee soorten geel Belgisch marmer in het priesterkoor en de zijkapellen een zwart marmeren altaar en gestyleerde granieten zuilen. Verder zijn onder meer van belang: vier speciaal voor de Hubertuskerk ontworpen biechtstoelen, kerkmeubilair op vlonders, communiebank en marmeren preekstoel, 1941, als geschenk van de aannemersbond. Orgel, eenmanuaals, Fa. Pereboom te Maastricht, 1941. Orgel en orgelkas zijn niet van waarde uit het oogpunt van monumentenzorg. Keramische reliëfs van Charles Eyck en Frans Timmermans met voorstellingen uit het leven van St.Hubertus, de overdracht van de relieken van St.Lambertus door St.Hubertus aan de nieuwe bisschopszetel Luik, het Scheppingsverhaal en de Verrijzenis. Fresco's van Charles Eyck. Wandschilderingen in het priesterkoor door Eugène Laudy, met voorstellingen van de beroepen van de bewoners van de wijk Boschpoort en afbeeldingen van de omringende industriëen, 1946.

Tegeltableaux op communiebanken en diverse muurschilderingen van H. Schoonbrood; kruisweg in olieverf op hout en kruisbeeld in sacristie door Hub. Levigne; glas in lood van Frans Slijpen, Eugène Laudy en D.D.W. Torenent.

Waardering

De St.Hubertuskerk is uit cultuurhistorisch oogpunt een zeer bijzondere uitdrukking van een geestelijke, sociaal-maatschappelijke en typologische ontwikkeling. Verder is deze katholieke kerk van architectuurhistorische belang vanwege de bouwstijl, als specimen van het oeuvre van architect Jules Kayser, vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteit, de ornamentiek en omwille van de samenhang tussen ex- en interieur. Door haar situering is de kerk een essentieel onderdeel van de wijk Boschpoort, verbonden met de ontwikkeling van stad en wijk, van zeer bijzondere betekenis voor het aanzien van stad en wijk en heeft een historisch-ruimtelijke relatie met omringende wegen en waterlopen.

De kerk beschikt over een hoge architectonische gaafheid van ex- en interieur en is van groot belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Bovendien heeft de St.Hubertuskerk een architectuurhistorische en typologische zeldzaamheidswaarde.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaBosscherweg1616219 AAMaastricht
NeeVoedingskanaalweg2A6219 ARMaastricht

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieReligieuze gebouwenKerk en kerkonderdeelKerkKatholieke kerk

Katholieke parochiekerk

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
MaastrichtD4690

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
ExpressionismeZakelijk Expressionismeinvloeden

invloeden van neo-gotiek

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Religieuze gebouwenKerk en kerkonderdeelKruiskerk

Driebeukige kerk op kruisvormige plattegrond

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19241925exactvervaardiging
19751975exactrestauratie

Renovatie dak

19771977exactrestauratie

Renovatie toren

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Lenders, A ; Limburgopdrachtgever
Kayser, Jules ; Limburgarchitect / bouwkundige / constructeur
Wilt u ons helpen?
Wij willen meer kennis delen over rijksmonumenten. Wilt u ons hierbij helpen door maximaal vijf korte vragen te beantwoorden?
Ja, ik help graag mee