Actualiteit gegevens: 15-10-2019

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
506660
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Villa Maya
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
6 februari 1997
Kadaster deel/nr: 
10292/3
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Limburg
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Maastricht
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Maastricht
X-Y coördinaat: 
176543 - 316952

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Villa Maya, 1903, in eclectische stijl. Prominent gesitueerd in het Maastrichtse Villapark, als een van de vier villa's in de radialen van het inmiddels verdwenen centrale plein in het villapark. Gebouwd in opdracht van de bankier H.J. Seydlitz.

Aanbouw van een serre, 1904; tuinmuur, 1912. De villa heeft thans een gesplitst interieur. De recente tuinafscheidingsmuur aan de achtergevel, de fietsenstalling bij pand nr.9, alsmede de bijgebouwde garages en de roodgepleisterde achtergevelserre van nr. 11 zijn uitgesloten van bescherming.

Omschrijving

Vrijstaande villa op een in hoofdvorm T-vormige plattegrond vanwege een voor- en achtergevelrisaliet. Dubbele hoekerker aan de zuidwestgevel, langgerekte uitbouw aan de noordoostgevel.

Een, twee of drie bouwlagen plus souterrain- en zolderverdieping. Het geheel wordt gedekt door een afgeplat schilddak, voorzien van muldenpannen. Dakkapellen onder lessenaarsdaken met pannen. Geornamenteerde, hoogoplopende schoorstenen. Smeedijzeren versieringen op de hoeken van platte dakdeel. Bakgoten op gestucte consoles. Torenspits op de uitbouw van nr.9 met leien in schubdekking; dakkapellen met decoratief houten beschot, leien tentdak en nokpion; twee profielranden; bakgoten; smeedijzeren hekwerk plus windvaan met bouwjaaraanduiding 1903. Tentdak op de hoekerker van nr.11 met nokpion en leien in Maasdekking.

De villa Maya kenmerkt zich door een breukstenen plint met souterrainvensters in hardstenen lijsten, een lichtrode bakstenen optrek in kops verband met gele bakstenen speklagen en hardstenen dorpels en dorpellijsten in de vanaf de straat zichtbare gevelvlakken. De overige gevels zijn opgetrokken in grauwbruine baksteen met gele bakstenen speklagen, op een geprofileerde bakstenen plint met hardstenen lijst. Segmentbogen met strek, gepleisterde aanzet- en sluitstenen, geel-rood siermetselwerk in de vulstukken, vensterarchitraven in stuc.

Geel-rood siermetselwerk in de vulstukken.

De voorgevel van de gesplitste villa kenmerkt zich door een voorgevelrisaliet van een vensteras met insteekkap en dakkapel met tuitgevel en kleine klauwstukken. In de eerste laag van dit risaliet is de oorspronkelijke erker vervangen door een kozijn met natuurstenen traceringen, waarin dubbele terrasdeuren, zijlichten en bovenlichten met geornamenteerde kozijnstijlen.

Het balkon met smeedwerk balustrade in de tweede laag rust thans op stalen consoles. Rondboogvormig balkonkozijn met hardstenen traceringen, dubbele houten balkondeuren en zijlichten met bovenlicht. De zeskante hoekerker met gepleisterde gevelvlakken, speklagen en hoekprofielen onder een vierkante bekroning met tentdak heeft smalle, hoogoplopende vensters met bovenlicht. Tussen erker en risaliet twee vensterassen met rechthoekige houten T-vensters en vensters met hardstenen traceringen.

Voorgevelbordes met traptreden aan beide zijgevels en recente scheidingsmuur.

In het vrijgebleven deel van de linker zijgevel drie vensterassen met rechthoekige houten (T-)vensters met bovenlicht. Daarnaast een uitbouw bestaand uit vier trapsgewijs aflopende volumes: een toren van drie bouwlagen met spits, waarin tweegewijs gekoppelde rondboogvormige trappenhuisvensters en een rechthoekig, ongeleed houten venster. Rechthoekige, dubbele houten deuren met smeedroosters en glas-in-lood bovenlichten voorzien van versierde natuurstenen tracering.

Links van de toren een volume van tweeëneenhalve laag onder plat met smalle rechthoekige houten vensters met bovenlicht en een rechthoekig, ongeleed souterrainvenster; een volume van twee lagen onder plat met twee segmentboogvormige dubbele houten kruiskozijnen; een volume van een bouwlaag onder schilddak waarin twee segmentboogvormige houten T-vensters.

De rooilijn van de achtergevel verspringt trapsgewijs. Bij pand nr. 9 segmentboogvormige houten deuren met boven- en zijlicht in het uitgebouwde volume van een laag onder schilddak. In het achtergevelrisaliet van twee lagen onder schilddak twee vensterassen met rechthoekige houten T-vensters. In de achtergevel van pand nr.11 is na de aanbouw van de serre een rechthoekig houten T-venster in de tweede laag vrijgebleven.

De rechter zijgevel is sober en asymmetrisch uitgevoerd. Drie vensterassen waarin rechthoekige houten T-vensters en een dubbele houten paneeldeur met glas-in-lood bovenlichten, smeedroosters en latei.Het perceel wordt omgeven door een recent hekwerk.

Het INTERIEUR van de villa is gesplitst en bevat nog maar enkele waardevolle onderdelen, zoals de met marmermozaïek ingelegde terrazzovloer in de hal van nr.9, oorspronkelijke paneeldeuren in lijsten. De oorspronkelijk in de voorgevel, naast de open hoekerker geplaatste entree werd naar de zijgevels verplaatst.

Na interieursplitsing een nieuw trappenhuis in pand nr. 11, gepatineerde balusters. In de souterrainverdieping bakstenen tongewelven op stalen I-profielen.

Waardering

De Villa Maya is van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een typologische en sociaal-economische ontwikkeling: architectuur voor de zich buiten de stad vestigende gegoede burgerij.

Uit architectuurhistorisch oogpunt is de villa van zeer groot belang vanwege de toegepaste bouwstijl, de hoogwaardige esthetische kwaliteit en de ornamentiek.

De Villa Maya is een zeer essentieel onderdeel van het Maastrichtse Villapark, een stadswijk die cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig van nationaal belang is. De villa is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling/uitbreiding van de stad, is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad en heeft een zeer sterke historisch-ruimtelijke relatie met de aanleg van het Villapark.

Het pand beschikt over een redelijke mate van architectonische gaafheid en is van zeer grote importantie voor de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Bovendien kan men spreken van een hoge mate van architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaSint Lambertuslaan96212 ARVillaparkMaastricht
NeeSint Lambertuslaan116212 ARVillaparkMaastricht

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Woonhuis

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
MAASTRICHTD4252
MAASTRICHTD3483

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Eclecticismestijlzuiver

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Woningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Stadsvilla

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19031903exactvervaardiging
19041904exactverbouwing

aanbouw serre

19121912exactverbouwing

tuinmuur

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Seydlitz, H.J. ; Limburgopdrachtgever