Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
506866
Complexnummer
506864 - Ambtenarenwoningen "Woningzorg"
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82812/72
Kadastrale aanduiding
Maastricht G 3506
Meerssenerweg 319, 6224 AJ te Maastricht
Meerssenerweg 321, 6224 AJ te Maastricht
Meerssenerweg 323, 6224 AJ te Maastricht
Meerssenerweg 325, 6224 AJ te Maastricht
Professor Roerschstraat 2, 6224 CG te Maastricht
Professor Roerschstraat 4, 6224 CG te Maastricht
Professor Roerschstraat 6, 6224 CG te Maastricht
Professor Roerschstraat 8, 6224 CG te Maastricht
Professor Roerschstraat 10, 6224 CG te Maastricht
Professor Roerschstraat 12, 6224 CG te Maastricht
Professor Roerschstraat 14, 6224 CG te Maastricht
Professor Pieter Willemsstraat 40, 6224 CE te Maastricht
Professor Pieter Willemsstraat 42, 6224 CE te Maastricht
Professor Pieter Willemsstraat 44, 6224 CE te Maastricht
Professor Pieter Willemsstraat 46, 6224 CE te Maastricht

Omschrijving

Inleiding

U-vormige straatwand met 15 AMBTENARENWONINGEN van de Bouwvereniging "Woningzorg" te Maastricht, 1920-21. Gebouwd door aannemersfirma L.H. Bredero te Utrecht, naar een ontwerp van de architecten V. Marres en W. Sandhövel, in een traditionele bouwstijl met expressionistische elementen.

In 1961/62 vernieuwing keukens en badkamers, voordeuren, plaatsing cv-installaties; 1963, bij aanleg van tunnel onder spoorwegemplacement werden de tuinmuren van Kunrader steen langs de Scharnerweg verwijderd; 1987, groot onderhoud, waarbij bij alle panden aluminium ventilatieschuiven aan de buitenramen en -deuren werden aangebracht, het hang- en sluitwerk van alle buitenramen en deuren vernieuwd, het schilderwerk vernieuwd; 1993, vernieuwing rode Tuiles du Nord.

Rolluiken, zonneschermen en incidentele aan- en bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming.

Omschrijving

Vijftien ambtenarenwoningen in een U-vormige straatwand, met diverse woningtypen. Meerssenerweg 319-325 met de woningtypen H1,A,B,I; Prof.Roerschstraat 2-14 met de woningtypen I,B,A,A,A,B,I; Prof.P.Willemstraat 40-46 met de typen H,A,B,I.

De woningen beschikken over verschillende plattegronden: rechthoekig (type A), rechthoekig met een afgeschuinde hoekpartij aan de achtergevel (type B), rechthoekig met een uitbouw aan de vrijstaande zijgevel (type H), rechthoekig met twee uitbouwen aan de vrijstaande zijgevel (type H1), driehoekig met een afschuining aan voor- en achtergevel (type I).

De panden hebben twee bouwlagen met souterrain- en zolderverdieping, allen gesitueerd in dwarsrichting ten opzichte van de straatweg. De hoektypen I zijn voorzien van drie vensterassen, de overige woningen van twee.

Dubbele hoekpanden van het type I worden bovendien gekenmerkt door een afgeschuinde, deels in het dak doorlopende hoekpartij met een gecombineerde entree. Het pand van het type H is in de vrijstaande gevel voorzien van een driekante erker, een vensteras en vlechtingen. Het pand H1 heeft twee zijgevelerkers en een geprofileerde schoorsteenaanzet. De voorgevels zijn de H-typen identiek aan die van de typen A en B, zij het dat deze twee laatsten een onderling gespiegelde gevelindeling hebben.

Alle woonhuizen zijn opgetrokken in baksteen. De voorgevels zijn gemetseld in kettingverband, de vrijstaande zijgevels en de achtergevels in halfsteens verband. Lage plint met rollaag. Hardstenen dorpels.

Geprofileerde rondboogvormige deurlijsten, met meervoudige rollagen.

Vensterstrekken met geprofileerde lijsten. Verticaal siermetselwerk tussen de venster- en deurkozijnen van de eerste en tweede bouwlaag.

Strekken boven de vensters- en deuren in de eerste bouwlaag van de achtergevels. Doorlopende rollaag in de kroonlijst. Diverse achtertuinmuurtjes met ezelsrug.

In tegenstelling tot de voordeuren zijn de overige venster- en deurkozijnen van zowel voor- als achtergevels volledig intact gebleven, inclusief de kleine roedeverdeling. In de voorgevels betreft het: meervoudig gekoppelde, rechthoekige houten kruiskozijnen met vierruits bovenlichten; zowel enkel- als meervoudig verticaal gelede, rechthoekige houten vensterkozijnen met zesruits roedeverdeling per paneel; vier- en zesruits vensters; tweeruits deurzijlichten; verticaal gelede dakkapelkozijnen met achtruits roedeverdeling; rechthoekige houten balkondeuren met zijlichten, als geheel voorzien van kleine roedeverdeling; in de achtergevels: meervoudig verticaal gelede, rechthoekige houten vensterkozijnen met zesruits roedeverdeling per paneel; rechthoekige houten deuren, deels met drieruits bovenlichten en deels met drieruits bovenlicht één achtruits zijlicht; rechthoekige dubbele houten terrasdeuren met zesruits bovenlicht en zijlichten met vierruits bovenlicht; rechthoekige houten vensters met zesruits roedeverdeling.

Het geheel wordt gedekt door zadel- en schilddaken met rode Tuiles du Nord. Dakkapellen onder insteekkap, voorzien van kleine klauwstukken.

Uitkragende nokschoorstenen. Nokpionnen.

Tuinmuurtjes van Kunrader steen met scharnierende houten hekwerken, gerenoveerd overeenkomstig het oorspronkelijke ontwerp. In de achtertuinen bevinden zich, op de kruispunten van drie cq. vier percelen gemeenschappelijke houten tuinhuisjes met plat dak cq. tentdak met rode muldenpannen en zinken nokpion.

Waardering

De ambtenarenwoningen zijn van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van de architecten Marres en Sandhövel, de zeer hoogwaardige esthetische kwaliteiten van hun ontwerp en de ornamentiek.

De woningen zijn van zeer bijzondere betekenis vanwege de situering, die ten zeerste verbonden is met de uitbreiding van de stad aan de oostzijde van het stationsemplacement en van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad.

De woningen beschikken over een hoge mate van architectonische gaafheid en zijn van belang vanwege de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving. Bovendien is er in regionaal kader sprake van een redelijke typologische zeldzaamheid.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 506864. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis Ambtenarenwoningen

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1920
1921
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Traditionalisme
invloeden
met invloeden van expressionisme

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Firma Bredero ; Limburg
aannemer / uitvoerder
Marres, V. ; Limburg
architect / bouwkundige / constructeur
Sandhövel, W.J. ; Limburg
architect / bouwkundige / constructeur
Bouwvereniging Woningzorg ; Limburg
opdrachtgever