Actualiteit gegevens: 15-10-2019

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
507192
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
29 mei 1997
Kadaster deel/nr: 
10444/29
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Limburg
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Beekdaelen
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Hulsberg
X-Y coördinaat: 
187641 - 323038

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

HERENHUIS met VEESTAL, ca. 1910, in een door de chaletstijl beïnvloede traditionele bouwtrant. Vrijstaand gesitueerd op een naar de straatzijde aflopend perceel, in de lineaire bebouwingsstructuur van Aalbeek. De bijgebouwde garage aan de oostzijde van de veestal, de aangebouwde paardenstallen tegen de zuidgevel van de veestal en de aangebouwde schuur onder lessenaarsdak tegen de westelijke zijgevel van de stal zijn uitgesloten van bescherming.

Omschrijving

Herenhuis met veestal op L-vormige plattegrond. Het herenhuis bevindt zich in dwarsrichting ten opzichte van de straatweg en telt twee bouwlagen alsmede een souterrain en een zolder onder een wolfdak met muldenpannen. Bakgoten annex overstekken met geornamenteerde boeiboorden en consoles, schoorstenen in mergel en baksteen met kap. De veestal heeft één bouwlaag onder een zadeldak met muldenpannen alsmede een insteekkap voor het zolderluik. Staloverstek op consoles. Deze stal bevindt zich in dwarsrichting ten opzichte van het herenhuis en wordt met dit huis verbonden door een tussenvolume van één laag onder plat met een borstwering van mergelbalusters.

Het geheel is opgetrokken in mergel met rode bakstenen speklagen, strekken en rollagen op een deels risalerende, rode bakstenen plint met profiellijst. Deze plint is gemetseld in kruisverband. Hardstenen vensterdorpels.

De voorgevel van het woonhuis telt drie assen, is symmetrisch ingedeeld en wordt in de souterrainverdieping en de eerste bouwlaag gedomineerd door twee driezijdige erkers met balkon. Eenvoudige balkonbalustrades.

Elke erker heeft in het souterrain een rechthoekig houten, verticaal ingedeeld houten venster en in de eerste laag een rechthoekig, dubbel houten T-venster met 18-ruits bovenlicht en recent glas-in-lood, aan weerszijden voorzien van rechthoekige ongelede houten vensters met 9-ruits bovenlicht en soortgelijk glas-in-lood.

In de eerste laag, tussen beide erkers, een rechthoekige dubbele houten paneeldeur met smeedrooster en 18-ruits bovenlicht, voorzien van recent glas-in-lood. Deze deur is bereikbaar via een dubbele bordestrap.

Verdiept tussen deze trappen ligt een rechthoekige, dubbele houten souterraindeur met twee 4-ruits glaspanelen. De afscheiding tussen souterraindeur en bordestrap wordt gevormd door blinde, rode bakstenen muurtjes met bolornament. Zowel de bordestrappen als het bordes zijn voorzien van een smeedijzeren balustrade. Hardstenen traptreden.

In de tweede laag twee rechthoekige houten balkondeuren met zijlichten en een 12-ruits bovenlicht waarin glas-in-lood van recenter datum.

Tussen deze balkondeuren een rechthoekig, dubbel houten T-venster met 12-ruits bovenlicht waarin identiek glas-in-lood. In de topgevel een rechthoekig houten T-venster met 8-ruits bovenlicht.

Beide woonhuiszijgevels zijn onregelmatig ingedeeld. In de oostelijke gevel een centrale as, waarin een rechthoekige houten deur met kleine roedeverdeling in het glaspaneel plus tweeruits zijlicht, als ook twee ongelede segmentboogvormige houten trappenhuisvensters. Links daarnaast, in elke laag een rechthoekig, dubbel houten T-venster met 18-ruits bovenlicht. De westelijke zijgevel is eveneens onregelmatig ingedeeld en telt een tweetal vensterassen met enkelvoudige c.q. dubbele houten T-vensters.

Het verbindingsvolume van één laag tussen woonhuis en stal heeft in de oostgevel een rechthoekige houten deur met zijlichten en horizontale indeling plus 18-ruits glas-in-lood bovenlicht, alsmede een rechthoekig dubbel houten T-venster met 18-ruits bovenlicht. In de westgevel van dit bouwvolume één vensteras.

Stal met hoeklisenen. In de oostgevel een korfboogvormige, dubbele houten inrijpoort met bovenlichten voorzien van een trapsgewijs oplopende indeling. De westgevel is blind en geheel opgetrokken in baksteen. In de stalgevels zijn enkele vensters en deuren gedicht.

Het perceel is aan de straatzijde voorzien van een bakstenen erfafscheiding met smeedijzeren hekwerken.

De INTERIEURindeling van het woonhuis is vrijwel ongewijzigd, de indeling van de veestal en het eenlaagse tussenvolume is niet meer intact. Het geheel bevat geen beschermde interieuronderdelen.

Waardering

Het herenhuis met veestal is van architectuurhistorische waarde vanwege de toegepaste bouwstijl, vanwege de esthetische kwaliteiten van het geheel, het streektypische materiaalgebruik en de ornamentiek. Het pand beschikt over ensemblewaarden vanwege de situering, die verbonden is met de verdichting en lineaire ontwikkeling van Aalbeek in de eerste helft van de twintigste eeuw. Ook is het huis van belang voor het aanzien van het dorp. Het herenhuis met veestal beschikt over een redelijk tot hoge mate van architectonische gaafheid en is van belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde dorpsomgeving. Het pand beschikt in regionaal opzicht over een redelijke architectuurhistorische zeldzaamheid.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaAalbekerweg496336 XMHulsberg

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Woonhuis
Neeoorspronkelijke functieBoerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Veestal

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
NUTHL409
NUTHL410

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Traditionalismeonbepaald
Chalet-stijlonbepaald

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Woningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Herenhuis

Herenhuis; veestal

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19051915globaalvervaardiging