Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
507193
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
R.K. Kerk H. Clemens
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
29 mei 1997
Kadaster deel/nr: 
82828/57
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Limburg
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Beekdaelen
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Hulsberg
X-Y coördinaat: 
188349 - 322302

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Neo-romaanse KATHOLIEKE KERK van de H.Clemens te Hulsberg, 1908-1930, een ontwerp van de architecten Jan Stuyt en Jos. Cuypers. In 1908 werd de uit 1820 daterende oude kerk door Jan Stuyt uitgebreid met het huidige priesterkoor en twee sacristie-ruimten. In 1930 werd het schip van de kerk vanaf de transeptboog vernieuwd naar een ontwerp van Jos. Cuypers. Aannemer G.J. Ruiters te Kerkrade voerde dit werk uit.

Het kerkgebouw is dominant gesitueerd op een kerkheuvel en wordt grotendeels omgeven is door een kerkhofmuur met hekwerk uit 1933.

Omschrijving

De R.K. Kerk van de H. Clemens is een kruiskerk met zijbeuken onder zaagdaken. Het geheel wordt gedekt door zadel- en schilddaken met leien. Ingesnoerde torenspits met koperbedekking en een reeks kleine vensters, spits bekroond door kruis en windhaan. Dakruiter op kruising van middenschip en kruisarmen. Uitbouw aan de absis met klokvormig torentje. Dakkapellen. Bakgoten op consoles.

Het schip wordt voorafgegaan door een toren met voorportaal. Dit voorportaal heeft een fronton en wordt geflankeerd door twee zijkapellen. Driekante absis, uitbouwen onder schilddaken aan de kruisarmen.

De kerk heeft een gewapend betonnen fundering. Het schip heeft een ijzeren spantconstructie. Optrek in veldovensteen met hardstenen en ongeglazuurde keramische dorpels, natuurstenen aanzet- en sluitstenen in de vensterlijsten, mergel kroonlijsten in de zijbeuken. Geprofileerde deurlijsten in de kruisarmen en de zijkapellen. Rondboogvormige- en segmentboogvormige stalen kozijnen met glas in lood. Rechthoekige houten deuren. In de toren rondboogvormige galmgaten.

Kerk en kerkhof worden omgeven door een bakstenen muur met smeedijzeren hekwerk, in 1933 gerealiseerd naar ontwerp van architect Jos. Cuypers.

Deze muur is opgetrokken uit ruw bezande klinkers met een afdekking van gezande profielsteen. Drie stel hekpijlers met hardstenen dekstukken.

In het INTERIEUR zijn onder meer van belang: hoofdaltaar in marmer en koper uit 1930; een preekstoel met eikehouten kuip met hoogreliëfs van de vier kerkvaders op de zijden, ca.1930; doopvont in hardsteen uit 1622: op vierkant basement met balusterachtige schacht, ronde kuip met wapenschild met anker en de inscriptie ANNO 1622, halfbolvormig koperen deksel van recentere datum met twee handvaten, als bekroning een bol met kruisje; twee houten biechtstoelen, XIX b; diverse beelden in hout en zandsteen; gebrandschilderde ramen van glazenier Hans Truyen uit 1967; orgel van Peereboom & Leyser te Maastricht, 1871, deels 18e eeuwse kast.

Waardering

De R.K. Clemenskerk van Hulsberg is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling. De kerk bezit architectuurhistorische waarde vanwege haar belang voor de geschiedenis van de architectuur, vanwege de betrokkenheid van de architecten Jan Stuyt en Jos. Cuypers en wegens de esthetische kwaliteiten van hun ontwerpen. De kerk ontleent ensemblewaarde aan de dominante situering op een kerkheuvel in het dorp Hulsberg en is daarmee van bijzondere betekenis voor het aanzien van dit dorp. De parochiekerk is tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van ex- en interieur en de bovenregionale architectuurhistorische zeldzaamheid.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaKerkheuvel76336 AXHulsberg

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieReligieuze gebouwenKerk en kerkonderdeelKerkRooms-katholieke kerk

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
HulsbergE178

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Neo-Romaanse stijlonbepaald

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Religieuze gebouwenKerk en kerkonderdeelKruiskerk

Kruiskerk met zijbeuken onder zagdaken.

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18201820exactvervaardiging
19081908exactverbouwing

Uitbreiding met priesterkoor en twee sacristie-ruimten.

19301930exactverbouwing

Vernieuwing schip.

19331933exactverbouwing

Jaar van realisatie kerkhofmuur met hekwerk