Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
507195
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82829/26
Kadastrale aanduiding
Nuth P 86
Niethuizen 64, 6363 CD te Wijnandsrade

Omschrijving

Inleiding

LANDHUIS in een traditionele bouwstijl, omstreeks 1870 gebouwd in opdracht van de heer Xavier Maurissen uit Maastricht. Het landhuis is vrijstaand gesitueerd achter de oude kasteelhoeve Niethuizen, in de restanten van een parkachtige tuinaanleg.

Omschrijving

De hoofdmassa van het landhuis heeft een in hoofdvorm vierkante plattegrond, telt een souterrainverdieping plus drie bouwlagen en wordt afgedekt door een tentdak met Tuiles du Nord op het achterdakvlak en Oestgeester pannen op de overige dakvlakken. De uitbouw aan de oostelijke zijgevel, het voormalig koetshuis met stalling en koetsierswoning, telt twee bouwlagen en wordt afgedekt door een schilddak met Hollandse pannen. De uitbouw aan de westelijke zijgevel, met trappenhuis en natte cel, telt een souterrain plus drie bouwlagen en wordt afgedekt door een plat dak. Deze uitbouw heeft een ten opzichte van het hoofdvolume enigszins verlaagde dakhoogte. Bakgoten op klossen.

Bakstenen schoorstenen.

Het toegepaste bouwmateriaal is veldbrandsteen, de gevels zijn gecementeerd. Hardstenen dorpels, lateien en lijsten. Gedeeltelijk een hardstenen plint.

De voorgevel is symmetrisch ingedeeld en telt drie traveeën. In het midden een rechthoekige, dubbele houten paneeldeur met glaspanelen en bovenlichten in een hardstenen lijst. Vier hardstenen traptreden. Aan weerszijden van de deur en in de tweede laag rechthoekige houten T-vensters met een verticale indeling van het bovenlicht en een horizontale indeling van de glaspanelen. In de derde bouwlaag mezzaninovensters.

In het koetshuis aan de oostelijke zijgevel diverse segmentboogvormige poortlijsten, waarin onder een houten segmentboogvormige poort van recentere datum en een rechthoekige deur in een hardstenen lijst. De overige poortlijsten zijn blind.

In de uitbouw aan de westelijke zijgevel twee vensterassen met rechthoekige houten, verticaal ingedeelde mezzaninovensters in de derde laag; rechthoekige houten T-vensters met rondboogvormige bovenlichten en horizontale geleding van de glaspanelen in de tweede en eerste laag; twee rechthoekige houten, verticaal ingedeelde souterrainvensters.

De achtergevel telt drie vensterassen met verticaal ingedeelde souterrainvensters, twee lagen met rechthoekige houten T-vensters met horizontale indeling van de glaspanelen en drie rechthoekige houten, verticaal ingedeelde mezzaninovensters. Eikehouten kapconstructie met pen- en gatverbindingen.

In het INTERIEUR, waarvan de indeling vrijwel geheel intact is, zijn onder meer van belang de bakstenen gewelfkelder met bakstenen broodoven met hemel in leem; keuken met waterpomp, hardstenen vergaarbak op console, hardstenen vloertegels, zwarte haardlijst; de hal met marmeren vloertegels, stucrozet, stuclijsten en diverse pilasters met gestucte Ionische kapitelen met acanthusbladeren; de stucrozetten en -lijsten, wit- en zwartmarmeren haardlijsten in de woonvertrekken van de eerste bouwlaag; de drie marmeren haardlijsten en eenvoudige stucornamenten in de woonkamers van de tweede bouwlaag; authentieke houten paneeldeuren met oorspronkelijk hang- en sluitwerk, marmeren vensterbanken.

Waardering

Het landhuis bij de kasteelhoeve Niethuizen is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een historische ontwikkeling. Het landhuis is van streekgebonden architectuurhistorische waarde en is van belang vanwege de traditionele bouwstijl, de esthetische kwaliteit, het traditionele materiaalgebruik en de ornamentiek. Het landhuis bezit ensemblewaarden op grond van de landschappelijke situering nabij de kasteelhoeve Niethuizen en is van belang voor het aanzien van de streek. Het landhuis is van belang vanwege de architectonische gaafheid van zowel exterieur als genoemde interieuronderdelen en heeft als zodanig over bovenregionale zeldzaamheidswaarde.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats Landhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1870
1870
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Traditionalisme
stijlzuiver