Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
507707
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82826/74
Kadastrale aanduiding
Stad-Almelo B 12097
Twenthe-plein 3, 7607 GZ te Almelo

Omschrijving

Inleiding

De voormalige STOOMKATOENSPINNERIJ "Twenthe" is in 1916 ontworpen door Arend Beltman.

In het oorspronkelijke fabrieksgebouw is anno 1993 een bedrijvencentrum gevestigd, waardoor het interieur, met uitzondering van de constructie, ingrijpend gewijzigd is. Het exterieur is nog grotendeels gaaf. Aan de linkerkant (O) is een deel in stijl aan het gebouw vastgebouwd. De ingangen op de begane grond zijn deels gewijzigd of toegevoegd.

Omschrijving

Het fabrieksgebouw is over twee tot vier bouwlagen opgetrokken op een rechthoekige plattegrond onder een plat dak en is voorzien van twee vierkante watertorens. De betonnen kolommen en liggers van de constructie vormen in de gevels vakwerk, dat deels is opgevuld met rode baksteen, maar voornamelijk met grote vensters met stalen kozijnen en roeden. Langs de dakrand is het beton geprofileerd met behulp van tandlijsten en consoles. In de voorgevel (N) risaleren het trappehuis links - geheel in baksteen en glas, m.u.v. de betonnen lateien boven de vensters - de watertoren ongeveer in het midden en een uitbouw rechts van het midden, met een voornamelijk bakstenen invulling van het vakwerk. Op betonnen liggers steekt een deel van de derde en vierde bouwlaag rechts van de watertoren over. De watertoren bestaat uit een slanke onderbouw onder een uitkragend reservoir met dubbele hoekpilasters, waartussen kleine vensters onder lateien en tandlijsten. De ingangen zijn links van de risalieten gesitueerd. De meest linkse traveeën in de voorgevel en de linker zijgevel (O) zijn geheel in baksteen opgetrokken.

In de linker zijgevel staat de tweede watertoren voor het geveldeel tussen de twee hoekrisalieten.

Deze toren is veel breder, heeft overal dezelfde vierkante doorsnede en is aan de noord- en zuidkant voorzien van grote vensters. In het fries van de toren staat aan alle kanten "Twenthe" geschreven, waarboven de toren in tandlijsten en kantelen op de hoeken eindigt. Op verschillende hoogtes in de gevel zijn dubbele (laad)deuren geplaatst. Aan de achterzijde van deze aanbouw (Z) wordt een twee bouwlagen hoge gevel geleed door drie schoorstenen. Ervoor een transformatorhuis van één bouwlaag met vijf stalen deuren in de gevel.

Waardering

Het fabrieksgebouw is van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang:

- als een van de weinige gave fabrieksgebouwen, die herinneren aan de bloeiende textielindustrie in Almelo en Twente

- vanwege de betonconstructie die in de gevels het vakwerk vormt

- vanwege de voor die tijd kenmerkende vormgeving

- vanwege de beeldbepalende ligging schuin tegenover het NS-station

- vanwege de gaafheid van de constructie en het exterieur

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie Katoenspinnerij

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1916
1916
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Functionalisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Beltman, A. ; Overijssel
architect / bouwkundige / constructeur