Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508166
Complexnummer
508165 - Vechtoever
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82683/29
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Maarsseveen A 4176
Maarsseveen A 4847
Maarsseveen A 4459
Maarsseveen A 4850
Maarsseveen A 4846
Maarsseveen A 4851
Maarsseveen A 4852
Maarsseveen A 4727
Bij Diependaalsedijk 33, 3601 GJ te Maarssen

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 2 (bij Diependaalseweg 31, 31A en 33): HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG

De deels in structuur en deels in detail bewaarde tuinaanleg in landschapsstijl dateert uit het begin van de negentiende eeuw en is in de loop van de tijd erg verwaarloosd. Tussen 1988-1990 is een groot deel van het bomenbestand van het dicht begroeide park gekapt om de structuur terug te brengen. Een deel van het oude slingerende padenpatroon rond de vijver is teruggevonden en hersteld. Ook zijn nieuwe elementen (borders, hagen en een buxusaanleg met kweek- en snijtuin) in het park geïntergreerd. De aanleg wordt aan de zuidkant en langs de Diependaalseweg omsloten door zeventiende-eeuwse rijen lindenbomen. Het belangrijkste element is de gebogen vijverpartij gestoffeerd met solitairen. De hoofdas van de aanleg is over deze vijverpartij loodrecht op het huis georiënteerd. In de loop van de waterpartij is nog de formele grachtenstructuur te herkennen. Het koetshuis is het enige bouwkundige element dat in de geometrische structuur past, deze is loodrecht op de lindenlaan geprojecteerd, die de scheiding vormt met de voormalige buitenplaats Endelhoven. Utilitair deel rond de oranjerie (boomgaard, koude bakken) fundamenten van een tuinmuur langs de Vecht en haaks daarop de fundamenten van een slangenmuur. Een point-de-vue in de aanleg is de theekoepel aan de Vecht, die aan één zijde geflankeerd wordt door een solitaire beuk.

Waardering

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Vechtoever is van algemeen belang:

- vanwege de eenvoudige aanleg in landschapsstijl;

- vanwege het 17de-eeuwse formele element in de vorm van een lindenlaan;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 508165. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1800
1830
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Landschapsstijl
stijlzuiver