Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508322
Complexnummer
508321 - De Sprenck
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82681/40
Kadastrale aanduiding
Middelburg R 221
Seissingel 4, 4333 GV te Middelburg

Omschrijving

Inleiding

Grote, vrijstaande villa. Opzet en structuur van het ontwerp met 19de eeuwse karakteristieken, in detaillering en afwerking Berlagiaanse en Jugendstil invloeden.

Omschrijving

De villa bezit een rechthoekige plattegrond met twee uitspringende partijen aan de voorgevel en één aan de linkerzijgevel; een begane grond, een eerste verdieping en een forse kapverdieping, gedeeltelijk onderkelderd. Gevels opgetrokken uit rode machinale baksteen, voorzien van geknipte voegen. Ontlastingsbogen veelal in gele baksteen met kalkstenen aanzetstukken; voegen van de bogen rood gekleurd. Gootlijst op geprofileerde klossen, waaronder een rollaag van gele baksteen is aangebracht. Natuurstenen delen veelal in franse kalksteen uitgevoerd.

De kap bestaat uit een schilddak met plat voorzien van dwarskappen over de uitspringende gevelpartijen. De trappenhuispartij aan de achtergevel is tot platdak-niveau opgetrokken. De schuine dakvlakken zijn gedekt metblauwe, verglaasde tuile du nord. Kleine houten dakkapellen met 6-ruits vensters. Voorgevel met terugliggende middenpartij met veranda en balkon, geflankeerd door twee hoger opgaande hoekpartijen met topgevels welke voorzien zijn van vakwerk topvulling. Rechter hoekpartij met oorspronkelijke 5-vlaks erker met zink gedekt schilddak waarop een balkon.

De oorspronkelijk 5-vlaks erker tegen linker hoekpartij is vergroot tot een rechthoekige met gedeeltelijke gebruikmaking van oorspronkelijke kozijnen en plattegrond; oorspronkelijke roedeverdelingen in beide erkers verwijderd.

Gevelkozijnen enkelvoudig en samengesteld met schuiframen waarin nog grotendeels oorspronkelijke roedeverdelingen in bovenramen en onderramen.

Deurpartijen merendeels vervangen of gewijzigd. In de topgevels zijn de kozijnen als onderdeel van het vakwerk opgenomen en voorzien van een 6-ruits bovenlicht; de oorspronkelijke schuifdeuren naar de veranda zijndoor een vaste pui vervangen. De ondersteunbalk van het dakoverstek boven het balkon wordt gesteund door geprofileerde sleutelstukken.

Linkerzijgevel met links een uitspringende hoekpartij met erker op de verdieping en topgevel voorzien van zadeldak met wolfseind. Enkelvoudigehouten raamkozijnen met schuiframen met roede verdelingen in de bovenramen; topgevelkozijn uitgevoerd als onderdeel van het vakwerk. Verdiepingerker met vakwerk borstwering met metselwerkvulling. Geprofileerde kozijnen, enkelruits onderramen; bovenlichten met roedeverdeling voorzien van geel kathedraalglas. In de hoek tussen hoekpartij en gevelvlak bevindt zich de entreepartij waarboven een overdekt balkon op kalkstenen (voorzover origineel) hoekkolom en pilasters, met elkaar verbonden door bogen.

Onderzijde balkon uitgevoerd als bakstenen kruisgewelf; balkondak op kalkstenen zuilen/halfzuilen, natuurstenen balustrade; basement en kapiteel met bladmotief. Entree met 18-ruits bovenlicht door kalkstenen kalf van de deur gescheiden, deur met 8-ruits bovendeel en 3-paneels onderdeel. Kalkstenen gedenksteen met opschrift: "april 1904, H.L. Boogaert ....". Gedeeltelijk voor invaliden aangepaste hardstenen entree stoeptrede; bordes met tegelvloer.

Aan de linkergevel de enige resterende schoorsteen (van 4 oorspronkelijke), iets uitgebouwd; oorspronkelijke beëindiging is verwijderd.

Rechterzijgevel: nagenoeg symmetrisch van indeling rond een sobere, gemetselde verdiepingerker op kalkstenen consoles. Enkelvoudige kozijnenmet schuiframen met fijne roedeverdeling in de bovenramen; twee, iets uitgebouwde schoorstenen, tot hoogte van de dakgoot afgetopt.

Achtergevel asymmetrisch met verhoogde trappenhuispartij met glas-in-lood ramen met florale motieven naar ontwerp van C.A. Goethals en vervaardigd door "Het Prinsenhof" te Delft. Voorts op de verdieping enkelvoudige en samengestelde houten kozijnen met grotendeels oorspronkelijke roedeverdelingen. Linker raampartij bevatte in oorsprong de deur naar het balkon op een erker welke verwijderd is i.v.m. de bouw van de kantooruitbreiding.

De gevelopeningen op de begane grond dateren vrijwel alle uit 1985.

De verhoogde gevelpartij wordt afgesloten door een gemetselde balustradein gele en rode baksteen.

In het interieur verkeren onder meer de indelingen van de begane grond en de verdieping vrijwel geheel in oorspronkelijke toestand. De kamers zijn gesitueerd rondom de centrale hal en het trappenhuis. De wanden zijn grotendeels van oorsprong sober of van de oorspronkelijke lambris ontdaan. Plafonds (voorzover geen verlaagd plafond) deels uitgevoerd in stuc met beschilderde linnen velden waarop florale en enkele dierlijkemotieven; deels als beschilderde samengestelde balken plafonds: in de verandakamer en in de centrale hal en overloop. Enkele oorspronkelijke binnendeuren met geprofileerd kozijnwerk zijn nog aanwezig. Diverse stookplaatsen, merendeels uitgevoerd met Jugendstil motieven en voorzien van marmeren mantels. De verandakamer bezit onder meer een neo-zestiende eeuwse schouw, in analogie met de oorspronkelijke kamerafwerking.

De trap in het centrale trappenhuis is uitgevoerd als bordestrap met geprofileerde treden, boom, kardoezen; lambris met panelen. Oorspronkelijke vloerbedekking/afwerking niet meer aanwezig. De kap is uitgevoerd als een grenen gebinten kap.

Waardering Villa van algemeen belang wegens cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden en als belangrijkste en beeldbepalend onderdeel van het complex.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 508321. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1904
1905
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Villa

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Rationalisme
invloeden
Art Nouveau
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Goethals, C.A. ; Zeeland
aannemer / uitvoerder
Goethals, A.L.J. ; Zeeland
architect / bouwkundige / constructeur
heeft vermoedelijk meegewerkt