Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508334
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82679/84
Kadastrale aanduiding
Middelburg S 2185
Middelburg, nabij Poelendaelesngl 10

Omschrijving

Inleiding

Poldergemaal "Boreel", in 1929 gebouwd in opdracht van het Waterschap Walcheren door aannemer W. Diepstraten uit Made.

Uitgevoerd in kubistisch expressionistische stijl en gelegen aan het Kanaal door Walcheren. Het gemaal is genoemd naar Jhr. ir. J.L. Boreel, van 1921 tot 1939 hoofd van de technische dienst bij de polder Walcheren.

Omschrijving

Eén bouwlaag hoog object in roodbruine baksteen met platte daken, op langwerpige, rechthoekige plattegrond met aan de uiteinden uitbouwtjes en een vooruitspringend deel in het midden van de voorgevel. Symmetrische opzet met hoog middenblok, iets lagere zijvleugels en nog iets lagere uitbouwtjes.

Betonnen daklijsten en raamdorpels. Geheel rondom een siermetselwerk fries.

Symmetrische voorgevel (zuidoost) met hoog middendeel met vooruitspringende ingangsrisaliet, aan weerszijden lager bouwblok, ieder met twee gekoppelde vensters en aan uiteinden lage aanbouwtjes. Ingangsrisaliet met gemetselde, getrapte, gedrukte boog met dubbele houten deur met ijzeren gehengen en boven ingangsnis een tableau met afbeelding van een walvis, het wapen van het Waterschap Walcheren. De gekoppelde vensters bestaan uit smalle, hoge houten kozijnen met roedeverdeling met gemetselde middenstijl, in een verdiept muurveld. In de lage uitbouw houten deur met ijzeren gehengen. Linker zijgevel met lage aanbouw met drie kleine blindnissen en kleine, dubbele houten deur met gehengen. Symmetrische achtergevel met zelfde hoofdopbouw als voorgevel. In hoge middendeel twee stel grote, verticale, gekoppelde vensters met zelfde uitvoering als vensters in voorgevel en in lagere bouwblokken eveneens twee stel van dergelijke vensters. In lage uitbouwtjes aan uiteinden houten deur met gehengen.

Aan deze zijde staat het grootste deel van de gevel in het water en bevinden zich drie buizen voor aan/afvoer van water. In het interieur is de originele machinerie aanwezig: twee electrische centrifugaalpompen van de Gebroeders Stork & Co uit Hengelo uit 1929 en een centrifugaalpomp uit 1953 van dezelfde fabrikant, aangesloten op een 6 cylinder dieselmotor eveneens van Stork uit 1953.

Waardering

Gemaal van typologische en architectuurhistorische waarde; van ensemblewaarden en van belang vanwege gaafheid, versterkt door de aanwezigheid en het functioneren van de machinerie.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Gemaal (M) Poldergemaal Electrisch gemaal eveneens een dieselmotor uit 1953 aanwezig

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1929
1929
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Gemaal (M) Pompgemaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Waterschap Walcheren ; Zeeland
opdrachtgever