Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508398
Complexnummer
508390 - Title
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82955/100
Kadastrale aanduiding
Amsterdam AL 4126
Amsterdam AL 2985
Avenhornstraat 17, 1023 TP te Amsterdam
Avenhornstraat 18, 1023 TS te Amsterdam
Purmerweg 86, 1023 BB te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

Naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School en deel uitmakend van Tuindorp Nieuwendam, vrijstaand poortgebouw (type A) met winkelruimten aan weerszijden van de poort en met bovenwoningen.

Omschrijving

Het poortgebouw ligt parallel aan de Purmerweg en fungeert als poort voor de op die Purmerweg uitkomende Avenhornstraat en is opgetrokken in baksteen en hout met twee bouwlagen en kapverdieping. Geheel is ontworpen op een samengestelde plattegrond. Geheel wordt gedekt door combinatie van schilddak en zadeldak. Centrale deel onder schilddak, met twee kleine ingestoken schilddaken als erkerdak. Flanken onder zadeldak. Deze zadeldaken ingestoken in centrale schilddak. Dakschilden aan de achterzijde volgen één lijn. Rode Hollandse pannen. Vorsten op nok en kepers. Eenvoudige omlopende gootlijst. Bij de zadeldaken windveren en waterborden. In het midden van het centrale schilddak een gemetselde vierkante schoorsteen. Enkel eenvoudig dakraam en ontluchtingspijp.

De symmetrische voorgevel aan de zijde van de Purmerweg bevat de centrale onderdoorgang met vlakke balken-zoldering en houten beschot met uitkragingen in de hoeken. Aan weerszijden van de hoge doorgang nog een lagere recht afgesloten voetgangersdoorgang met afgeschuinde bovenzijde. De hoge, dubbele doorgang wordt gesteund door drie series van elk vier zware houten kolommen op natuurstenen poeren. De kolommen zijn samengesteld en hebben aan de bovenzijde diverse uitkragingen en horizontale profielbanden. Aan weerszijden van de brede doorgang staan vier van deze steunpunten. In die onderdoorgangen bevinden zich links en rechts de toegangspartijen. De gevel boven en deels naast deze doorgang heeft een witgeschilderd houten beschot met horizontale banden waarboven een serie vensters met draairaam. Op de begane grond links en rechts van de doorgang de deels vooruitgeschoven winkelruimte bestaande uit een aaneengesloten glaswand op plint. Winkelruimte deels gedekt door een plat dak met uitkragende lijst. De plint of het trasraam zet zich voort als tuinmuur. Links en rechts van het centrale deel van de voorgevel een erker met overhoeks geplaatst venster. Draairamen en gedichte hoekdelen. Op de verdieping aan weerszijden van het centrale deel een groot balcon met houten hek. Aan dit balcon bevindt zich een toegangsdeur en venster. Balcon vormt tevens een verbinding tussen het meer aan de straatzijde gelegen centrale deel en de meer teruggezette flanken onder zadeldak. Diverse geveldelen gesierd met horizontale banden van uitkragende baksteen.

De achtergevel heeft boven en deels naast de onderdoorgang hetzelfde witgeschilderd houten beschot als de voorgevel. Hierboven ook een serie vensters met draairamen en zijlichten, gevat in een doorgaande houten dakkapel. Aan weerszijden van dit deel een wat vooruitgezet geveldeel met breed wit fries waarin smalle vensters.

De zijgevels kenmerken zich door de vooruit- of teruggezette positie van diverse bouwdelen. De smalle zijwand van de 'open' winkelruimte heeft een eenvoudig venster. Zijwand van het centrale bouwdeel toont enkele smalle vensterdelen en metselwerk met horizontale banden van uitkragend baksteen. De zij wand van de gemetselde winkelruimte heeft een eenvoudig hoog venster. De zijwand van het bouwdeel onder zadeldak een enkel eenvoudig venster met draairaam.

Waardering

Poortgebouw met winkels en bovenwoningen aan de Purmerweg, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische waarde alsook typologische en ensemblewaarde.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 508390. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Werk-woonhuis Winkelwoning

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1923
1927
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
stijlzuiver

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Boeyinga, B.T. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur