Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508405
Complexnummer
508390 - Title
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82958/17
Kadastrale aanduiding
Amsterdam AL 4126
Avenhornstraat 7, 1023 TP te Amsterdam
Avenhornstraat 1, 1023 TP te Amsterdam
Avenhornstraat 3, 1023 TP te Amsterdam
Avenhornstraat 5, 1023 TP te Amsterdam
Avenhornstraat 9, 1023 TP te Amsterdam
Avenhornstraat 11, 1023 TP te Amsterdam
Avenhornstraat 13, 1023 TP te Amsterdam
Avenhornstraat 15, 1023 TP te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

Aan de westzijde van de Avenhornstraat en bezuiden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Avenhornstraat 1 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant 1. Avenhornstraat 3-13 hebben plattegronden van het type IA. Avenhornstraat 15 heeft een plattegrond van het hoektype IA. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 508390. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis Keukenwoning

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1923
1927
exact
Bouwperiode Tuindorp Nieuwendam

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Eengezinswoning Keukenwoning

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
stijlzuiver

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Mulder jr, J.H. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur