Actualiteit gegevens: 15-10-2019

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
508440
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Nooit Gedacht
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
20 januari 1998
Kadaster deel/nr: 
8957/22
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Drechterland
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Schellinkhout
X-Y coördinaat: 
137116 - 516777

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

In 1890 gebouwde STOLPBOERDERIJ van het afgeleide Noordhollandse type. De boerderij, genaamd "Nooit Gedacht", ligt aan de oostzijde van de Dorpsweg en is door middel van een wegsloot van de weg gescheiden.

Aan de achterzijde zijn tegen de boerderij nieuwe schuren aangebouwd. Aan de voorzijde van de stolpboerderij bevindt zich een siertuin welke deels met een ijzeren sierhekwerk is omzoomd.

N.B. De nieuw aangebouwde schuren aan de achterzijde van de boerderij vallen buiten de bescherming.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwde stolpboerderij welke wordt gedekt door een schilddak (stolpdak) met noklijn haaks op de weg. Het dak is deels gedekt met riet. In het noordelijk, westelijk en zuidelijk dakschild bevindt zich een pannen klokvormige spiegel. In het westelijk en zuidelijk dakschild is deze, evenals de onderste regels van het dakschild, bedekt met zwarte kruispannen. In het noordelijk dakschild is de spiegel bedekt met zwarte Hollandse pannen. In het westelijk dakschild bevindt zich de oorspronkelijke rondgemetselde schoorsteen, welke is opgetrokken uit rode en gele baksteen.

De inwendige houten draagconstructie van de boerderij bestaat uit een enkel vierkant met overstekken aan de west- en oostzijde. Aan de westzijde van het vierkant bevinden zich over de volle breedte van de boerderij de woonvertrekken. Aan de noordzijde van het vierkant ligt de koestal en aan de oostzijde de korte regel, welke in oorsprong eveneens als koestal in gebruik was. Ten zuiden van het vierkant bevindt zich de dars. Koestal en dars lopen in de plattegrond parallel aan elkaar en staan beide haaks op de woonvertrekken (afgeleid Noordhollands type).

De boerderij is, met uitzondering van de voorgevel, opgetrokken in rode baksteen op een gecementeerde plint.

De voorgevel (W), waarachter de woonvertrekken zich bevinden, is de pronkgevel en is opgetrokken in roze kalkzandsteen op een gecementeerde plint. Deze voorgevel is symmetrisch van opzet met een van hoeklisenen voorziene middenpartij, waarin de voordeur met daarboven een dakkapel. De boven de dakrand geplaatste bakstenen dakkapel is gedekt door een overstekend ingestoken zadeldak bekleed met zwarte kruispannen. De dakkapel omvat dubbel openslaande houten deuren met gegraveerd glaswerk en is rijk versierd met een opengewerkte sierlijst van zink en een makelaar in top. In het muurwerk van de dakkapel zijn, evenals op de hoeken van de voorgevel, twee ijzeren siermuurankers aangebracht. De houten voordeur op de begane grond is rijk gedecoreerd met onder meer een gietijzeren sierrooster en getoogd bovenlicht met gegraveerd glas. Ter weerszijden van de voordeur bevinden zich elk drie houten getoogde schuifvensters met glas-in-lood bovenlichten. De strekken van rode en gele baksteen boven de vensters en deur waren oorspronkelijk alle versierd met een leeuwekop van pleisterwerk in het midden. Over de gehele breedte van de voorgevel loopt een opengewerkte zinken sierlijst.

Achter de zuidelijke zijgevel bevindt zich aan de westzijde nog het woongedeelte van de boerderij. Ter hoogte van dit woongedeelte bevinden zich in de zuidgevel drie houten vensters met scharnierende bovenlichten en een keukendeur. Achter het oostelijk gedeelte van de zuidgevel ligt de dars. Hier bevinden zich drie ijzeren koestalramen en een twaalftal ijzeren muurankers. Aan de westzijde van de zuidgevel, op de hoek met de voorgevel, bevindt zich een marmeren gedenksteen. Op deze steen staat vermeld: "DE EERSTE STEENEN ZIJN GELEGD DOOR: Me HAM Jbd, Ge HAM Jbd, Cs HAM Jbz, Te HAM Jbd, Ks HAM Jbz, Ca HAM Jbd, 2 JUNI 1890".

De oorspronkelijke achtergevel van de boerderij (O) is deels opengebroken ten behoeve van de aanbouw van de nieuwe schuren alhier. Aan de zuidoostzijde bevindt zich echter nog de darsdeur; een dubbele openslaande houten deur met bovenlangs een smal bovenlicht voor verlichting van de dars. Aan de noordoostzijde van de achtergevel bevindt zich een enkel venster.

Achter de noordelijke zijgevel bevindt zich de koestalruimte. In deze gevelwand zijn hiertoe een zestal ijzeren koestalramen aangebracht. Op de noordwesthoek van de noordgevel, alwaar zich een woonvertrek bevindt, is een houten schuifvenster geplaatst. De noordgevel bezit verscheidene ijzeren muurankers.

Waardering

De stolpboerderij Nooit Gedacht is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als zijnde een karakteristieke, uit 1890 daterend en grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van traditionele landelijke bouwkunst welke specifiek is voor Noord-Holland. Tevens heeft het object een ensemblewaarde met het omliggende land en de omliggende bebouwing in het als structuur fraai bewaard gebleven dorp Schellinkhout.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaDorpsweg751697 KDSchellinkhout

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieBoerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Boerderij(M1)

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
VENHUIZENT760

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
ambachtelijk-traditionele bouwtrantstreek-eigen bouwtrantinvloeden

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Boerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Stolpboerderij

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18901890exactvervaardiging