Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508462
Complexnummer
508460 - Rijkswerf Willemsoord
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82645/180
Kadastrale aanduiding
Den Helder D 5844
Het Nieuwe Diep 10, 1781 AC te Den Helder

Omschrijving

Inleiding

SCHOOL, gebouwd omstreeks 1946 in de stijl van de Delftse School. Het gebouw staat op het noordoostelijke compartiment van het complex Rijkswerf Willemsoord. Na ernstige beschadiging in de Tweede Wereldoorlog door bominslag werd op de fundamenten van een voormalige hospitaal een qua volume vergelijkbaar carré-vormig gebouw opgetrokken dat dienst ging doen als lesgebouw voor de adelborsten. Het gebouw wordt, vanwege zijn carré-vormige binnenplaats met omgang, ook wel "'t Klooster" genoemd.

Omschrijving

Op vrijwel vierkant grondplan gebouwd pand rond een carré-vormige binnenplaats. Het gebouw heeft twee bouwlagen onder een omlopend geknikt zadeldak, gedekt met zwarte Hollandse pannen. De houten kapconstructie is nog intact. In het dak zijn verschillende dakkapellen onder ingestoken zadeldak aangebracht. De dakkapellen hebben een zesruits draaivenster.

Het pand is opgetrokken in rode baksteen boven een plint van sierbeton. Tenzij anders vermeld, bevatten de vensterassen op beide verdiepingen een rechthoekig houten venster met stijl- en regelwerk en een meerruits roedenverdeling. Alle lekdorpels zijn van sierbeton. De gevels worden afgesloten door een tandlijst en sober geprofileerde gootlijst van sierbeton.

De voorgevel (zuidoost) heeft een breedte van negentien vensterassen, verdeeld over zeven traveeën. De hoektraveeën bevatten ieder twee vensterassen, de vijf middelste traveeën bevatten ieder drie vensterassen. De middenpartij, ter breedte één travee van drie vensterassen, onderscheidt zich van de rest van de voorgevel doordat deze travee tot boven de gootlijst is opgetrokken. De middenpartij wordt beëindigd door een rechte topgevel met decoratieve borstwering van sierbeton. Op de begane grond bevindt zich op de centrale as de hoofdingang, bestaande uit een terugliggende dubbele getoogde paneeldeur en een omlijsting van sierbeton. De deur is bereikbaar via een sierbetonnen bordes met twee treden. De vensterassen aan weerszijden van de deur bevatten een rechthoekig houten negenruits venster met omlijsting van sierbeton. Op de eerste verdieping bevatten de drie vensterassen een dubbele balkondeur met omlijsting van sierbeton en Frans balkon. Ter hoogte van de gootlijst zijn drie kleine vierkanten vensters aangebracht. Op de nok van het dak, op de centrale as van de voorgevel, is een achthoekige uitkijktoren geplaatst, bekleed met tegels en voorzien van een ijzeren balustrade en bekroning. Aan weerszijden van de middenpartij bevinden zich twee traveeën van drie vensterassen en een hoektravee met twee vensterassen.

De linkerzijgevel (zuidwest) heeft een breedte van zes traveeën: twee hoektraveeën met elk twee vensterassen en vier middentraveeën met elk drie vensterassen.

De rechterzijgevel (noordoost) heeft een vergelijkbare opbouw en geleding als de linkerzijgevel.

De achtergevel (noordwest) heeft net als de voorgevel negentien vensterassen. De vensters zijn kleiner dan die in de voorgevel en bevatten een rechthoekig kruisvenster met meerruits roedenverdeling. De vensters op de eerste verdieping worden bekroond door een getoogde strek.

Op de binnenplaats hebben de gevels een hoogte van drie bouwlagen. De begane grond verdieping bevat vensters die op een plint van sierbeton rusten. De vensters zijn per drie gekoppeld; elk middelste venster wordt geflankeerd door lisenen van sierbeton. De vensters bestaan uit rondbogen met rechthoekige achtruits vensters en bakstenen vulling in de trommel. Op de eerste verdieping bevatten de vensterassen een rechthoekig houten kruisvenster met meerruits roedenverdeling. De zuidoostelijke gevel van de binnenplaats heeft een risalerende begane grond en eerste verdieping. De tweede verdieping is de zolderverdieping. Aan de buitengevels bevindt zich op deze hoogte het dak met de dakkapellen, aan de binnenplaats zijn de dakschilden zodanig opgetild, dat een stenen zolderverdieping ontstaat waarin vensters kunnen worden aangebracht. De vensterassen in deze bouwlaag bevatten rechthoekige houten zesruits vensters. Tegenover de hoofdingang in de buitengevel, bevindt zich aan de zijde van de binnenplaats een ronde uitbouw met het trappenhuis. De hoge rechthoekige vensters op de middenas van de uitbouw worden geflankeerd door geblokte bakstenen lisenen. De uitbouw wordt bekroond door een terras met borstwering van opengewerkt sierbeton.

Het interieur is nog gedeeltelijk intact en bevat onder andere een centrale hal met travertin vloerplaten en een trappenhuis met sober gedecoreerde trapleuning en ijzeren balusters.

Waardering

Het lesgebouw voor de adelborsten is van belang als historisch functioneel onderdeel van het complex Rijkswerf Willemsoord. Daarnaast is het pand van belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een schoolgebouw uit het midden van de 20ste eeuw in de stijl van de Delftse School. Tevens heeft het gebouw ensemblewaarde met twee overige aan Het Nieuwe Diep gelegen gebouwen van de Marine, het Directie- of Commandementsgebouw en het Hoofdgebouw van het Koninklijk Instituut voor de Marine.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 508460. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Cultuur, gezondheid en wetenschap Onderwijs en wetenschap Opleidingscentrum

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1946
1946
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Traditionalisme
invloeden