Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508463
Complexnummer
508460 - Rijkswerf Willemsoord
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82645/161
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Den Helder D 6277
Den Helder, Willemsoord, Weststraat, Rijkswerf Willemsoord

Omschrijving

Inleiding

Stenen DROOGDOK, genaamd dok II of nieuwe droogdok, uit de periode 1857-1866. Het dok is gesitueerd op het zuidwestelijke compartiment van het complex Rijkswerf Willemsoord op een diagonale as (van noordoost naar zuidwest). Het dok kon worden afgesloten door een drijvende deur (bateau-porte) die inmiddels is vervangen. Tot het dok behoort ook een richtlat.

N.B. Het dok werd aangelegd in verband met de groei van de marine en van het bijbehorend scheepsonderhoud. In juni 1856 begon een dokcommissie met de voorbereidende werkzaamheden en het ontwerpen van de constructie van een nieuw droogdok. Na studiereizen naar Frankrijk en Engeland werd besloten dat de lengte minimaal 110 meter zou moeten zijn. Op 23 maart 1857 begon het werk in de zuidwesthoek van de werf. Op 28 mei 1866 werd het dok in gebruik gesteld. De oorspronkelijke sluisdeuren zijn in de 20ste eeuw vervangen.

Omschrijving

Droogdok met langgerekt grondplan, gesitueerd langs een diagonale as (van noordoost naar zuidwest). De ingang van het dok ligt in de zuidwesthoek van het natte dok. De korte achterzijde van het dok (zuidwesten) is afgerond. De lengte van het dok is circa 114 meter, de breedte op maaiveldniveau is circa 23 meter, de diepte boven de blokken was in oorsprong ongeveer 5.5 meter (en is 8 meter onder gewoon hoog water). De dokvloer is aangebracht op een paalfundering waarop een houten roosterwerk werd gelegd. De breedte van het dok neemt van maaiveld- tot dokvloerniveau trapsgewijs af. De kademuren en de stootranden van de banketten zijn van hardsteen vervaardigd, de overige delen van de dokmuren zijn van baksteen.

Tot het dok behoort ook een houten richtlat, geplaatst op de wal in het verlengde van de lange midden-as van het dok.

Waardering

Het dok is van algemeen belang als historisch functioneel hoofdonderdeel van het complex Rijkswerf Willemsoord. Daarnaast is het object van algemeen belang uit cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en constructief oogpunt als gaaf bewaard gebleven en zeldzaam voorbeeld van een in de tweede helft van de 19de eeuw gebouwd droogdok.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 508460. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Weg- en waterbouwkundige werken Waterweg, werf en haven Droogdok

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1857
1866
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing