Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508465
Complexnummer
508460 - Rijkswerf Willemsoord
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82645/129
Kadastrale aanduiding
Den Helder D 5844
Den Helder, Willemsoord, Weststraat, Rijkswerf Willemsoord

Omschrijving

Inleiding

RIJ KANONNEERBOOTKAPPEN, later SLOEPENLOODS, gebouwd omstreeks 1833, gesitueerd aan de noordelijke rand van het complex Rijkswerf Willemsoord, tussen het huidige Marinemuseum en de nieuwe sloepenloods. Het gebouw is plaatselijk bekend als gebouw 3. De zeven overgebleven houten kappen maken deel uit van de in oorsprong achttien kappen die bestemd waren als overkapping voor zesendertig gaffelkanonneerboten. De boten werden aan een lier over een helling de loods ingetrokken. De hellingen liepen van het afsluitingskanaal door tot in de loodsen. De hellingen worden nu (1995) tussen loods en afsluitingskanaal met schotjes afgesloten, zodat het water niet meer tot in de loodsen staat. De gevels van de loodsen waren in oorsprong donkergroen geverfd met detailleringen in wit.

N.B. Na de Tweede Wereldoorlog werden de elf westelijke kanonneerkappen gesloopt en omstreeks 1948 verscheen op die plaats de nieuwe sloepenloods.

Omschrijving

Reeks van zeven aan elkaar gebouwde houten loodsen met zeven zadeldaken die in oorsprong waren gedekt met pannen. De reeks loodsen is opgetrokken op een rechthoekig grondplan. De noklijn van de daken staat loodrecht op de Hoofdgracht. De topgevels hebben houten windveren.

De oorspronkelijke constructie is nog volledig intact en bestaat uit geschoorde standvinken die per loods een gordingenkap dragen. Op de gordingen rust verticaal beschot.

De noordgevel van de loods is bekleed met gerabatte delen. Acht lisenen verdelen de gevel in de zeven traveeën van de zeven kappen. Elke kap heeft twee dubbele opgeklampte scheepsdeuren, elke kap bood immers onderdak aan twee boten. Boven elke dubbele opgeklampte scheepsdeur bevindt zich een draagbalk met een korfboogvormige ontlastingsboog. De korfbogen zijn ingevuld met horizontale delen, waarover latten als wielspaken zijn aangebracht. In oorsprong waren deze 'spaak-latten' wit geverfd en de ondergrond donkergroen.

De zuidgevel was in oorsprong qua indeling en detaillering ongeveer gelijk aan de noordgevel, maar had per kap slechts één dubbele opgeklampte deur. Een houten (niet beschermde) aanbouw aan de zuidwestzijde onttrekt een deel van de gevel aan het zicht.

De houten zijgevels (oost en west) zijn in 1948, toen de nieuwe sloepenloods werd gebouwd, vervangen door met steunberen verstevigde bakstenen muren.

Waardering

Het pand is van algemeen belang als historisch functioneel onderdeel van het complex Rijkswerf Willemsoord. Daarnaast is het pand van belang uit cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en constructief oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van in de eerste helft van de 19de eeuw gebouwde kanonneerbootkappen. Door de ligging aan de noordrand van het Rijkswerfterrein heeft het pand beeldbepalende waarde voor het aanzien van de werf vanaf de noordzijde.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 508460. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Opslag Loods Kappen voor kanonneerboten

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1833
1833
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing