Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508470
Complexnummer
508460 - Rijkswerf Willemsoord
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82644/66
Kadastrale aanduiding
Den Helder D 5844
Hoofdgracht 3, 1781 AA te Den Helder

Omschrijving

Inleiding

Het GEBOUW VOOR OPSLAG VAN LICHT ONTVLAMBARE STOFFEN werd gebouwd omstreeks 1823 en werd, vanwege de klokketoren, ook wel "'t Torentje" genoemd. Het pand staat op het noordelijk deel van het complex Rijkswerf Willemsoord en staat precies op de scheidslijn tussen het noordwestelijke en het noordoostelijke compartiment van het complex. In het pand is tegenwoordig (1995) het Marinemuseum gevestigd.

Omschrijving

Gebouw op rechthoekige grondslag, gedekt door een omlopend schilddak met koepeltorentje boven de ingangszijde. Omlopende cordonbanden, een als impostlijst van de rondboogdeuren van de ingangspartij en een als afscheiding tussen de begane grond en de verdieping.

Waardering

Het gebouw voor opslag van licht ontvlambare stoffen, het huidige Marinemuseum, is van belang als historisch functioneel onderdeel van het complex Rijkswerf Willemsoord. Daarnaast is het gebouw van belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een gebouw voor opslag uit de eerste helft van de 19de eeuw in een sobere neo-classicistische bouwtrant.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 508460. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Opslag Loods

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1823
1823
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Classicisme
invloeden