Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508473
Complexnummer
508460 - Rijkswerf Willemsoord
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82644/24
Kadastrale aanduiding
Den Helder D 5844
Den Helder, Willemsoord, Weststraat, Rijkswerf Willemsoord

Omschrijving

Inleiding

MAGAZIJN/LOODS oorspronkelijk ten behoeve van de berging van houtwaren en planken, plaatselijk bekend als gebouw 1, gebouwd in de eerste bouwfase (1813-1823) en voltooid in 1823. Het gebouw is gesitueerd in de noord-westhoek van het complex Rijkswerf Willemsoord en vormt samen met de drie gebouwen met de nrs. 29, 52 en 60 (de objecten F,G en H), die dezelfde afmetingen en vorm hebben, de vier kerndelen van de westelijke gevelwand van de Rijkswerf.

N.B. In de 20ste eeuw kwam de loods in gebruik ten behoeve van de bouwkundige dienst, reprografie en centraal gereedschapmagazijn. Tijdens een luchtaanval in de Tweede Wereldoorlog is het dak door bominslag volledig vernield. Na de oorlog werd het hele dak vernieuwd, waarbij de oorspronkelijke dakkapellen werden vervangen door daklichten.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwde loods, bestaande uit één bouwlaag onder een schilddak. De noklijn loopt evenwijdig aan de Weststraat. De kapconstructie bestond in oorsprong uit een eenvoudige gordingenkap met geschoorde spanten en twee hanebalken boven elkaar. De loods is circa 125 meter lang en 15 meter breed. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen, boven een hardstenen plint. De gevels worden afgesloten door een geprofileerde houten gootlijst.

De langsgevels (oost en west) worden geleed door vele vensterassen, waarvan de meeste een houten rondboogvenster bevatten. Deze vensters bestaan uit een rechthoekig twaalfruits venster met verbrede middenstijl en een rondboogvormig bovenlicht met radiale roedenverdeling. De vensters hebben hardstenen lekdorpels en worden bekroond door een strek met hardstenen sluitsteen met diamantkop. De oorspronkelijke hoofdingangen van het gebouw zijn herkenbaar aan de rondbogen van hardstenen blokken. De overige oorspronkelijke ingangen zijn herkenbaar aan de dikke draagbalk onder het rondboogvormig bovenlicht. Sommige vensters zijn in de loop der tijd dichtgemetseld of vervangen door een extra ingang.

De zuidelijke kopgevel is twee vensterassen breed en bevat op beide assen een houten rondboogvenster. Boven de gootlijst is één dakkapel aangebracht onder een ingestoken schilddak. De dakkapel heeft twee paneeldeuren en een hijsbalk.

Aan de noordgevel is het in 1862 gebouwde woonhuis voor de officier van politie vastgebouwd (zie objectbeschrijving object E, objectcode NH-HELDR-269).

Waardering

Het pand is van algemeen belang als historisch functioneel basisonderdeel van het complex Rijkswerf Willemsoord. Daarnaast is het pand van belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als merendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een in de eerste helft van de 19de eeuw gebouwd magazijn/werkplaats. Door de ligging aan de westrand van het Rijkswerfterrein heeft het pand, samen met de woning voor de officier van politie en de gebouwen met de nrs. 28, 29, 47, 52 en 60, beeldbepalende waarde voor het aanzien van de werf vanaf de westzijde.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 508460. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Nee Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Opslag Loods
Ja Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Opslag Magazijn

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1812
1823
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Classicisme
invloeden
Elementen

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Valk, I. ; Noord-Holland
architect / bouwkundige / constructeur
Vermoedelijk