Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508474
Complexnummer
508460 - Rijkswerf Willemsoord
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82644/7
Kadastrale aanduiding
Den Helder D 5844
Hoofdgracht 1, 1781 AA te Den Helder

Omschrijving

Inleiding

In 1862 gebouwd WOONHUIS voor de officier van politie, aangebouwd aan gebouw 1, oorspronkelijk met een voetbruggetje naar de Hoofdgracht. Het woonhuis is gesitueerd in de meest noordwestelijk gelegen hoek van het complex Rijkswerf Willemsoord.

N.B In de 20ste eeuw kwam het gebouw in gebruik bij de bouwkundige dienst.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwd woonhuis, bestaande uit één bouwlaag onder een schilddak, gedekt met Oegstgeester pannen. De noklijn loopt evenwijdig aan de Weststraat. De houten kapconstructie, een hangende kap met enkelvoudig hangwerk, en het dakbeschot van verticale planken zijn nog aanwezig. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen. De gevels worden afgesloten door een geprofileerde houten gootlijst. In de lange dakschilden (west- en oostzijde) is in het midden, juist boven de gootlijst, een dakkapel aangebracht. De houten dakkapel aan de oostzijde onder ingestoken zadeldak heeft een dubbel houten draaivenster met zesruits bovenlicht en wordt bekroond door een fronton. De dakkapel in de westzijde is eenvoudiger.

De noordelijke kopgevel was de oorspronkelijke voorgevel van het woonhuis en heeft een breedte van vijf vensterassen en is symmetrisch van opzet. De middelste as bevat de voordeur, bestaande uit een dubbele paneeldeur met bovenlicht met ijzeren levensboom daarin. De voordeur is bereikbaar via een hardstenen stoeptrede. De deuromlijsting wordt gevormd door een houten architraaf met sterk geprofileerde kroonlijst. De overige vier vensterassen bevatten een ijzeren achtruits venster in houten sponningen en kozijnen. De vensters hebben houten lekdorpels.

De oostgevel heeft vier vensterassen, waarvan er drie een achtruits venster bevatten en één (de meest noordelijk gelegen as) een eenvoudige dubbele glazen paneeldeur met bovenlicht.

De westgevel bevat twee oorspronkelijke vensterassen, waarvan er één een paneeldeur met bovenlicht bevat en de ander een achtruits venster.

De zuidgevel is het woonhuis is vastgebouwd aan de noordgevel van gebouw 1 (zie objectbeschrijving object D, objectcode NH-HELDR-268).

Het interieur is nog gedeeltelijk intact. Zo zijn ondermeer nog aanwezig: de regenkelder, op de begane grond een kamer met het oorspronkelijke stucplafond en een roodmarmeren schouw en op zolder een zogeheten 'meidenkamer' met bedstede.

Waardering

Het woonhuis van de officier van politie is van algemeen belang als historisch functioneel onderdeel van het beschreven complex Rijkswerf Willemsoord (zie complexwaardering). Daarnaast is het pand van belang uit architectuurhistorisch en constructief oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een in de tweede helft van de 19de eeuw gebouwd woonhuis met een hangende kapconstructie. Door de ligging aan de westrand van het Rijkswerfterrein heeft het pand, samen met de gebouwen met de nrs. 1, 28, 29, 47, 52 en 60, beeldbepalende waarde voor het aanzien van de werf vanaf de westzijde.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 508460. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Dienstwoning(K) Dienstwoning(K4)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1862
1862
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Classicisme
invloeden