Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508475
Complexnummer
508460 - Rijkswerf Willemsoord
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82643/192
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Den Helder D 6300
Willemsoord 29 A, 1781 AS te Den Helder
Willemsoord 29 B, 1781 AS te Den Helder

Omschrijving

Inleiding

WERKPLAATS/MAGAZIJN gebouwd in de eerste bouwfase van de Rijkswerf Willemsoord (1813-1823) en voltooid in 1823. Het gebouw diende oorspronkelijk als constructie- en tekenkamer, werkplaatsen voor scheepsmakers, ververs, metselaars en huistimmerlieden en berging van hun voorraden, plaatselijk bekend als gebouw 29. Het gebouw is gesitueerd aan de westzijde van het werfterrein en vormt samen met de drie gebouwen met de nrs. 1, 52 en 60, die dezelfde afmetingen en vorm hebben, de vier kerndelen van de westelijke gevelwand van de Rijkswerf.

N.B. In de 20ste eeuw kwam het gebouw in gebruik ten behoeve van de directeur van de rijkswerf, scheepsbouw, bedrijfsbureau, industrieel bedrijf en archief.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwd pand, bestaande uit één bouwlaag onder een schilddak. De noklijn loopt evenwijdig aan de Weststraat. De afmetingen van het gebouw bedragen circa 125 meter (lang) bij 15 meter (breed). Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen boven een hardstenen plint. De gevels worden afgesloten door een geprofileerde houten gootlijst. In het dak zijn verschillende houten dakkapellen onder ingestoken schilddak aangebracht. Deze hebben houten klauwstukken, een houten draairaam en een zinken bekleding. Twee dakkapellen, in het midden van de west- en oostzijde, hebben een houten tongewelf en rondboogvormig dak.

De kapconstructie bestaat uit een eenvoudige gordingenkap met geschoorde spanten en twee hanebalken boven elkaar.

De langsgevels (oost en west) worden geleed door vele vensterassen, waarvan de meeste een houten rondboogvenster bevatten. Deze vensters bestaan uit een rechthoekig twaalfruits venster met verbrede middenstijl en een rondboogvormig bovenlicht met radiale roedenverdeling. De vensters hebben hardstenen lekdorpels en worden bekroond door een strek met hardstenen sluitsteen met diamantkop. De oorspronkelijke hoofdingangen van het gebouw zijn herkenbaar aan de rondbogen van hardstenen blokken. De overige oorspronkelijke ingangen zijn herkenbaar aan de dikke draagbalk onder het rondboogvormig bovenlicht. Sommige vensters zijn in de loop der tijd dichtgemetseld of vervangen door een extra ingang.

De noordelijke kopgevel is twee vensterassen breed, waarvan er één een deur bevat, de ander een rondboogvenster.

De zuidelijke kopgevel bevat één oorspronkelijke vensteras met een rondboogvenster.

Waardering

Het pand is van algemeen belang als historisch functioneel basisonderdeel van het complex Rijkswerf Willemsoord. Daarnaast is het pand van belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een in de eerste helft van de 19de eeuw gebouwde loods. Door de ligging aan de westrand van het Rijkswerfterrein heeft het pand, samen met de woning voor de officier van politie en de gebouwen met de nrs. 1, 28, 47, 52 en 60, beeldbepalende waarde voor het aanzien van de werf vanaf de westzijde.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 508460. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Nee Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Opslag Magazijn
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie Werkplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1812
1823
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Classicisme
invloeden
Elementen

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Valk, I. ; Noord-Holland
architect / bouwkundige / constructeur
Vermoedelijk