Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508477
Complexnummer
508460 - Rijkswerf Willemsoord
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82643/161
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Den Helder D 6300
Willemsoord 28, 1781 AS te Den Helder

Omschrijving

Inleiding

Vermoedelijk uit omstreeks 1839 daterend PAND, plaatselijk bekend als gebouw 28, onder andere gebruikt als apotheek. Omstreeks 1878 kreeg het pand een opslagfunctie voor verbandmiddelen en brandspuit. Het pand is gesitueerd aan de westzijde van het complex Rijkswerf Willemsoord, tussen gebouw 1 (object D) en gebouw 29 (object F).

N.B. De aanbouw aan de zuidzijde en de schoorsteen vallen niet onder de bescherming. In de 20ste eeuw kwam het gebouwtje in gebruik bij het stafbureau systemen.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwd pand, bestaande uit één bouwlaag onder schilddak. De noklijn staat haaks op de Weststraat. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen boven een iets uitgemetselde plint. De gevels worden afgesloten door een geprofileerde houten gootlijst.

De kopse oostgevel heeft hoeklisenen en is twee vensterassen breed. De linkeras bevat een rondboogvormige deur, de rechter een houten ronboogvenster. De lekdorpel en de sluitstenen met diamantkop zijn van hardsteen. Tussen venster en deur is een klein rond stalen venster aangebracht.

De noordgevel heeft drie vensterassen die alle een houten T-venster bevatten met houten lekdorpel. De linker as bevatte in oorsprong vermoedelijk een deur.

De kopse westgevel heeft hoeklisenen en is twee vensterassen breed. De oorspronkelijke indeling is gewijzigd.

De zuidgevel is gewijzigd door een aanbouw over de hele lengte van de gevel.

Waardering

Het pand is van belang als historisch functioneel onderdeel van het complex Rijkswerf Willemsoord. Door de ligging aan de westrand van het Rijkswerfterrein heeft het gebouw, samen met de woning voor de officier van politie en de gebouwen met de nrs. 1, 29, 47, 52 en 60, beeldbepalende waarde voor het aanzien van de werf vanaf de westzijde.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 508460. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Opslag Magazijn

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1839
1839
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing